Home Releases 2016, №3 (23)

Interdisciplinary connections in the implementation of an intercultural approach to teaching foreign languages: an informational and analytical review of the materials of the First International Scientific and Practical Conference ” Dialogue of Cultures. Culture of Dialogue: in search of advanced Socio-humanitarian Practices” (Moscow, April 14-16, 2016)

Scholarly Events

Authors

  • Serebrennikova Evgeniya Fedorovna Doctor of Philology, full professor, professor of Romance and Germanic Philology department, Institute of Philology, Media Communications and Foreign Languages, Irkutsk State University. E-mail: serebr_ef_76@mail.ru

How to link insert

Serebrennikova, E. F. (2016). Interdisciplinary connections in the implementation of an intercultural approach to teaching foreign languages: an informational and analytical review of the materials of the First International Scientific and Practical Conference ” Dialogue of Cultures. Culture of Dialogue: in search of advanced Socio-humanitarian Practices” (Moscow, April 14-16, 2016) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. AbakarovaN.G. Nekotory'e aspekty' obucheniya rossijskix vrachej kul'ture dialo-ga v sfere medicinskoj frankoyazy'chnoj kommunikacii // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulo-voj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 10-13.
2. Bubnova G.I. Chtenie vslux kak instrument ocenivaniya ustnorechevoj inoyazy'chnoj kompetencii // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 73-78.
3. Vikulova L.G., Makarova I.V. Knigotorgovy'j katalog v dialoge izdatelya i potencial'nogo chitatelya: k voprosu o kul'ture chteniya // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdu-nar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 104-109.
4. Vodyaniczkaya A.A. Kommunikativnoe prostranstvo sovremennogo muzeya: dialog so zritelem i volonterom // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 109-114.
5. Vostrikova O.V. Anglijskie e'tnostereotipy' v detektivnom cikle o Puaro A. Kristi i ego britanskoj kinoadaptacii 1989-2013 gg. // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v pois-kax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 115-119.
6. Gavrilenko N.N. Mezhkul'turnaya kommunikativnaya kompetentnost' perevod-chika // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x prak-tik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 130-134.
7. Gerasimova S.A. Uchebnik inostrannnogo yazy'ka kak ploshhadka dialoga kul'tur // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materia-ly' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 139-144.
8. Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x prak-tik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016.
9. 620 s.
10. Zheltuxina M.R. Mediadialog kul'tur v XXI veke: vchera - segodnya - zavtra // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: mate­rialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 204-210.
11. Zagryazkina T.Yu. Terminy' kul'tury' v dialoge nauchny'x shkol i kul'tur // Dia­log kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 210-215.
12. Karasik VI. Implicitnost' v dialoge kul'tur // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulo-voj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 231-240.
13. Klejmenova N.M. Sle'm kak sovremennaya forma social'nogo dialoga poe'ta i uliczy' // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x prak-tik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016.
14. S. 247-253.
15. Krupchenko A.K. Otrazhenie yazy'kovoj kartiny' mira v yazy'kovoj politike gosu-darstv // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x prak­tik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016.
16. S. 286-292.
17. Leont'eva T.P. Professional'no-metodicheskaya podgotovka uchitelej inostran-nogo yazy'ka: poisk novy'x putej // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 337-343.
18. Mixajlova E.N. Dialog kul'tur v lingvisticheskoj tradicii e'poxi Vozrozhdeniya // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016.
19. S. 378-384.
20. Ryanskaya E.M. Nacional'no-specificheskie komponenty' kul'tur kak faktor yazy'kovogo mnogoobraziya // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x
21. sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 481-485.
22. Slastnikova T. V. SMS kak novaya forma dialogovoj kul'tury' v kommunikativnom prostranstve // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov
23. mira, 2016. S. 503-506.
24. Tareva E.G. Mezhkul'turnaya obrazovatel'naya ideologiya v e'poxu geo-politicheskix transformacij // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 558-563.
25. Uxova L.V. Russkij yazy'k kak faktor garmonizacii mezhnacional'ny'x otnoshe-nij // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x prak-tik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016.
26. S. 568-574.
27. Shhepilova A.V. Taktika realizacii mezhkul'turnogo podxoda: celi, dokumenty', praktiki // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskax peredovy'x sociogumanitarny'x prak-tik: materialy' Pervoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14-16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU; Yazy'ki narodov mira, 2016.
28. S. 604-612.
Download file .pdf 265.13 kb