Home Releases 2017, №3 (27)

I.S. Turgenev and O. de Balzac: Main Aspects of the Issue Study

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.09."18"
References
1. Istochniki
2. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 28 t. Pis'ma: v 13 t. М.; L.: Izd-vo АN SSSR, 1960-1968. Т. 3, 12, 13.
3. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Soch.: v 12 т. Т. 2. М.: Nauka, 1982.
4. Т. 10. 615 s.
5. Literatura
6. Alekseev М.Т I.S. Turgenev — propagandist russkoj literatury' na Zapade // Trudy' Otdela novoj russkoj literatury'. Vy'p. 1. М.; L.: Izd-vo АN SSSR, 1948. S. 39-80.
7. Baly'kova LX. Turgenev-chitatel'. Po stranicam memorial'noj biblioteki. ОгеЬ ОгНк, 2005. 208 s.
8. BelyaevaI.A. Dve Eleny': roman I.S. Turgeneva «Nakanune» i «Faust» I.V. Gete // Spasskij vestnik. 2016. Vy'p. 24. S. 5-26.
9. Belyaeva I.A. Roman A.I. Gercena «Kto vinovat?» i problema schast'ya v russkoj proze 1840-x godov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologicheskoe obrazovanie». № 2 (9). 2012.
10. С. 129-130.
11. Berdnikov G.P. Ivan Sergeevich Turgenev. М.; L.: Iskusstvо, 1951. 142 s.
12. Generalova N.P. I.S. Turgenev: Rossiya i Evropa. Iz istorii russko-evropeiskix literaturny'x i obshhestvenny'x otnoshenij. SPb.: RHGI, 2003. 584 s.
13. Grossman L.P. Bal'zak v Rossii // Literaturnoe nasledstvo: zhurnal'no-gazetnoe ob''edinenie. № 31-32. М.: 1937. S. 290-335.
14. Grossman L.P. Teatr Turgeneva. SPb.: Brokgauz-Efron, 1924. 176 s.
15. Kurlyandskaya G.B. I.S. Turgenev i vsemirnoe znachenie russkoj literatury' // I.S. Turgenev. Voprosy' biograii i tvorchestva. L.: Nauka, 1990. S. 235-245.
16. Ladariya М.G. Turgenev i klassiki francuzskoj literatury'. Suxumi: Alashara, 1970. 156 s.
17. PumpyanskijL.V. Turgenev i Zapad // I.S. Turgenev. Orel: Izd-vo Orlov. obl. sove-ta deputatov trudyashhixsya, 1940. S. 90-108.
18. Chernecz L.V. Tip personazha i ego e'volyuciya // Vestnik MGPU. Ser. «Filolo-giya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 4 (23). S. 8-16.
Download file .pdf 309.66 kb