Home Releases 2017, №2 (26)

Guidelines towards Academic Writing Guidelines towards Academic Writing

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81'26
References
1. Literatura
2. Butorina E.P. Russkij yazy'k v delovoj internet-kommunikacii. M.: Akademiya Estestvoznaniya, 2013. 206 s.
3. Vikulova L.G. Problema povy'sheniya kachestva podgotovki nauchno-peda-gogicheskix kadrov v Institute inostranny'x yazy'kov MGPU // Podgotovka peda-gogicheskix kadrov v sisteme stolichnogo obrazovaniya: materialy' gorodskoj nauch.-prakt. konf. / pod red. E.N. Gevorkyan; sost. i otv. red. S.V. Sumatoxin. M.: MGPU, 2010. S. 17-18.
4. Duskaeva L.R., Protopopova O.V. Stilistika oficial'no-delovoj rechi. M.: Akade-miya, 2012. 272 s.
5. Koly'shkina T.B., Shustina I.V. Vnemedijny'e kommunikacii. Yaroslavl': Izd-vo YarGPU, 2016. 162 s.
6. Kotyurova M.P., Bazhenova E.A. Kul'tura nauchnoj rechi: tekst i ego redak-tirovanie. M.: Flinta Nauka, 2008. 280 s.
7. KotyurovaM.P. Stilistika nauchnoj rechi. M.: Akademiya, 2012. 240 s.
8. Russkaya grammatika. T. 2. M.: Nauka. 1982. 784 s.
9. Sulejmanova O.A., FominaM.A. Principy' i metody' semanticheskix issledovanij. M.: MGPU, 2010. 120 s.
10. Tareva E.G., Vikulova L.G., Shhepilova A.V. Normativnoe obespechenie obrazo-vatel'noj programmy' magistratury': sb. dokumentov lokal'nogo xaraktera. M.: Tezaurus,
11. 248 s.
12. Xarchenko V.K. Orientiry' lingvisticheskogo poiska. Master-klass dlya nachinayu-shhix issledovatelej yazy'ka. M.: URSS, 2015. 260 s.
13. ShherbaL.V. Punktuaciya // Literaturnaya e'nciklopediya. M.: Sov. e'nciklopediya,
14. T. IX. S. 366-370.
15. E'ko U. Kak napisat' diplomnuyu rabotu. M.: Universitet, 2001. 240 s.
16. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
17. Lingvisticheskij e'nciklopedicheskij slovar' / pod red. V.N. Yarcevoj. M.: Sov. e'nciklopediya, 1990. 684 s.
18. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazy'ka / pod. red. N.Yu. Shvedovoj. M.: Rus. yazy'k, 1987. 797 s.
19. Tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka: v 4 t. / pod red. D.N. Ushakova. M.: Astrel',
20. 2000.
Download file .pdf 319.81 kb