Home Releases 2015, №2 (18)

Grammatical Means of Rumors’ Influence in Russian and English Mass Media

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory

Authors

  • Borodina Sofya Nikolaevna Postgraduate of English Philology department, Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: sof-borodina@yandex.ru

How to link insert

Borodina, S. N. (2015). Grammatical Means of Rumors’ Influence in Russian and English Mass Media Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №2 (18),
References
1. Bajbikova S.I., Zheltuxina M.R., Zubareva T.T. O probleme sozdaniya sociofobij v sovremenny’x massmedia // Gumanitarny’e i social’ny’e nauki. 2014. № 2. S. 454–458.
2. Borodina S.N., Zheltuxina M.R., Sluxi i ix funkcii v sovremennom mediadiskurse // Chelovek. Yazy’k. Kul’tura: sb. nauch. st. Ch. 1. Kiev: ID D. Burago, 2013. S. 622–632.
3. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F. Struktury’ modelirovaniya cennostny’x orien-tirov diskursa social’noj real’nosti v massmedijnom kommunikativnom prostranstve // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 2 (14). S. 55–63.
4. Gal’perin I.R. Stilistika anglijskogo yazy’ka. M.: Vy’ssh. shkola, 1981. 334 s.
5. Dobrosklonskaya T.G. Voprosy’ izucheniya mediatekstov: Opy’t issledovaniya sovremennoj anglijskoj mediarechi. M.: URSS E’ditorial, 2005. 288 s.
6. Zheltuxina M.R., Baj Yuj. Kriterii differenciacii aforizmov, otrazhayushhix normy’ kommunikativnogo povedeniya // Vestnik CzMO MGU. Filologiya. Kul’turologiya. Peda-gogika. Metodika. 2014. № 2. S. 72–80.
7. Zheltuxina M.R. Mediateksty’ v sovremennoj massovoj kommunikacii // Vestnik CzMO MGU. Filologiya. Kul’turologiya. Pedagogika. Metodika. 2013. № 3. S. 7–11.
8. Zheltuxina M.R. Rol’ informacii v mediadiskurse // Vestnik CzMO MGU. Filolo-giya. Kul’turologiya. Pedagogika. Metodika. 2010. № 3. S. 12–18.
9. Zheltuxina M.R. Tropologicheskaya suggestivnost’ massmedial’nogo diskursa: o probleme rechevogo vozdejstviya tropov v yazy’ke SMI. M.: IYaz. RAN; Volgograd: Izd-vo VF MUPK, 2003. 656 s.
10. Karasik V.I. Yazy’kovaya kristallizaciya smy’sla. Volgograd: Paradigma, 2010. 422 s.
11. Kon’kov V.I., Potsar A.P., Smetanina S.I. Yazy’k SMI: sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya // Sovremennaya russkaya rech’: sostoyanie i funkcionirovanie: sb. analit. mat-lov. SPb.: Piter, 2004. S. 67–81.
12. Korkonosenko S.G. Osnovy’ zhurnalistiki: ucheb. dlya stud. M.: Aspekt Press, 2009. 318 s.
13. Kormilicina M.A. Innovacionny’e processy’ v yazy’ke sovremennoj pressy’ // Izvestiya Saratov. un-ta. Novaya seriya. «Filologiya. Zhurnalistika». 2005. T. 5. Vy’p. 1/2. S. 77–84.
14. Kuleshova A.V. Kosvennaya rech’ kak sredstvo distancirovaniya zhurnalista v analiticheskom zhanre franczuzskoj pressy’ // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2012. № 2 (10). S. 44–48.
15. Kuleshova A.V. Soderzhanie i sredstva vy’razheniya lingvopragmaticheskoj kate-gorii distancirovaniya v gazetnom diskurse // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2010. № 2 (6). S. 46–52.
16. Nikolaeva T.M. Ot zvuka k tekstu. M.: Yazy’ki rus. kul’tury’, 2000. 680 s.
17. Norman B.Yu. Sub’’ekt govoreniya: avtor i soavtor // Russkij yazy’k na rubezhe ty’syacheletij: mat-ly’ Vseros. konf. (26–27 okt. 2000 g.). T. 1. SPb.: Filol. f-t SPbGU, 2001. S. 138–151.
18. The Linguistic-Cultural Conceptology as a Trend in Contemporary Russian Linguistics / S.I. Baybikova, G.G. Slyshkin, M.R. Zheltukhina, et al. // 4th International Conference on the Po­litical, Technological, Economic and Social Processes, ISPC 2014; SCIEURO (London, 27–28 July 2014). London: Berforts Information Press Ltd, UK, 2014. P. 134–137.
Download file .pdf 429.8 kb