Home Releases 2017, №2 (26)

«Gradual Changes from Below» as Representation of I.S. Turgenev's Statements of Democratic Enlightment

Literary Science , UDC: 82.091 + 304.42
References
1. Istochniki
2. Abramov Ya.V. Maly'e i velikie dela // Knizhki «Nedeli»: ezhemesyachny'j literaturny'j zhurnal. 1896. Iyul'. S. 214-227.
3. I.S. Turgenev v vospominaniyax sovremennikov: v 2 t. M.: Xud. lit., 1983.
4. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 28 t. Soch.: v 15 t. Pis'ma: v 13 t. M.; L.: Izd-vo AN SSSR (Nauka), 1960-1968.
5. Fedoseevecz [Abramov Ya.V.]. Programma voprosov dlya sobiraniya svedenij o russkom sektantstve // Otechestvenny'e zapiski. 1881. № 4. Otd. 2. S. 255-280; № 5. Otd. 2. S. 123-162.
6. Literatura
7. Alafaev A.A. Russkij liberalizm na rubezhe 70-80-х godov XIX veka. Iz istorii zhurnala «Vestnik Evropy'». M.: In-t istorii SSSR AN SSSR, 1991. 229 s.
8. Byaly'j G.A. Turgenev i russkij realizm. M.: Sov. pisatel', 1962. 248 s.
9. Vinnikova G.E'. Turgenev i Rossiya. 3-e izd. M..: Sov. Rossiya, 1986. 416 s.
10. Golovko V.M. Naturfilosofskie idei I.-V. Gjote v tvorcheskoj recepcii I.S. Turgene-va // Vestnik MGPU. Ser.: «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 4. S. 8-19.
11. GrandjardH. Ivan Tourguenev et les Courants Politiques et Sociaux de Son Temps: These principale presentee a la Faculte des Lettres de l'Universite de Paris pour le Docto­rates Lettres. Paris, 1954. 506 р.
12. Zelenin Yu.A. Recz. na kn.: Istoriya i istoriografiya pravogo narodnichestva: sb. st. / otv. red. G.N. Mokshin. Voronezh: Istoki, 2014. 296 s. // Vestnik VGU. Ser.: «Istoriya. Poli-tologiya. Sociologiya». 2015. № 3. S. 172-176.
13. Kazyutinskij V.V. Е'pistemologicheskie problemy' universal'nogo e'volyu-cionizma // Universal'ny'j e'volyucionizm i global'ny'e problemy'. M.: In-t filosofii RAN,
14. S. 4-32.
15. Literaturnaya my'sl'. Kn. 1. Pg.: My'sl', 1922. 254 s.
16. Novak S.Ya. Ya.V. Abramov — issledovatel' narodnoj zhizni // Za luchshuyu bu-dushhnost' Rossii: k 150-letiyu so dnya rozhdeniya Ya.V. Abramova, obshhestvennogo deyatelya, publicista, kritika: biobibliograicheskie materialy'. Stavropol': Stavropol'sk. gos. nauch. biblioteka, 2008. S. 17-30.
17. Smirnova A.I., Simkina V.S. Filosofskie intencii v romane V. Pelevina «Svуashhennaуa kniga oborotnуa» // Vestnik MGPU. Ser.: «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obra-
18. zovanie». 2016. № 3. S. 35-42.
19. Internet-resursy'
20. Karpovich M.M. Liberalizm: I.S. Turgenev // Informacionny'j portal «Russkij put'». Kniga i obshhestvo. [Е'lektronny'j resurs]. URL: http://www.rp-net.ru/book/OurAutors/ Drugie%2520avtory/karpovich-liberalizm-turgenev.php (data obrashheniуa: 02.02.2017).
21. Liberal'ny'j lager' v 1850-1870-e gg. // Uchebny'e materialy' dlya studentov. [Е'lektronny'j resurs]. URL: http://stadme.oig/17790821/istoriya4iberabyy_lager_1850-1870-e (data obrashheniуa: 03.05.2016).
Download file .pdf 299.79 kb