Home Releases 2016, №2 (22)

German Drama in the Perception of the Russian Playgoer (Following «Letters of a Russian Traveler» by N.M. Karamzin)

Literary Science , UDC: 821.161.1
References
1. Istochniki
2. Karamzin N.M. Soch.: v 2 t. L.: Xudozh. lit., 1984. T. 1. 670 s. Pis'ma russkogo puteshestvennika. S. 55-505. T. 2. 456 s.
3. Kocebu A. Nenavist' k lyudyam i raskayanie. Komediya v pyati己6」31丫1丫ュ乂 // Vestnik Evropy'. 1804 [E'lektronny'j resurs]. URL: theatre-library.ru/files/k/kocebu/ko-cebu_1.doc (data obrashheniya: 28.01.2016).
4. Pis'mo odnogo Nemca k priyatelyu, soderzhashhee kritiku na dramaticheskie sochineniya g. Kocebu // Vestnik Evropy'. 1804. № 1-2 [E'lektronny'j resurs]. URL: http://az.lib.ru/k/kocebu_a/text_1804_pismo_nemtza_oldorfo.shtml (data obrashheniya:
5. 28.01.2016).
6. Literatura
7. Botkin V. Literatura i teatr v Anglii do Shekspira // Shekspir V. Poln. sobr. soch. V. Shekspira v perevode п^Ых pisatelej: v 3 t. / pod red. D. MiKalovskogo. SPb.: Tipo-grafiya Stasyulevicha, 1899. T. 3. S. 5-41 [E'lektronny'j resurs]. URL: http:〃az.lib.ru/b/ botkin_w_p/text_0110oldorfo.shtml (data obrashheniya: 28.01.2016).
8. Gundolf F. Shekspir i nemeczkij / per. I.P. Streblovoj. SPb.: Vladimir Dal',
9. 591 s.
10. Lotman Yu.M. Sotvorenie Karamzina. M.: Kniga, 1987. 448 s.
11. Mel'nikova S.I. Avgust fon Kocebu v Rossii: K probleme !!^让。-^!!^。^ teatrarny^ svyazej: avtoref. dis. ... d-ra iskusstvovedeniya: 17.00.01. SPb., 2004.366 c. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.dissercat.com/content/avgust-fon-kotsebu-v-ros-sii-k-probleme-russko-nemetskikh-teatralnykh-svyazei (data obrashheniya: 28.01.2016).
12. Murzak I.I. Fenomenologiya dramaticheskogo teksta // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie».2015. № 1. S. 33-37.
13. Pushkin A.S. Table-talk <XVIII> // Poln. sobr. soch.: v 16 t. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1937-1959. T. 12. Kritika. Avtobiografiya. 1949. S. 159-160.
Download file .pdf 289.96 kb