Home Releases 2015, №3 (19)

Formation of a Politician’s Negative Image in Mass Media Discourse (Subject Area of Sports)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies
References
1. Istochniki
2. Le Nouvel Observateur. URL: http://tempsreel.nouvelobs.com (rezhim dostupa svobodny’j).
3. Le Parisien. URL: http://www.leparisien.fr (rezhim dostupa svobodny’j).
4. Literatura
5. Vasil’ev A.D. Igry’ v slova: manipulyativny’e operacii v tekstax SMI. SPb.: Zlatoust, 2013. 660 s.
6. Vikulova L.G., Kulagina O.A. Nacional’naya identichnost’ v kontekste inakovosti: yazy’kovaya reprezentaciya oppozicii «svoi» – «chuzhie» vo franczuzskoj literature XX veka (na materiale sbornika e’sse F. Moriaka «Chyornaya tetrad’») // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2013. № 2(12). S. 33–42.
7. Voloshin S. Spasyom gumanisticheskie cennosti sporta!: (Sport i vospitanie) [Let’s Save Humanistic Sports Values: sports and education] / Per. V.I. Stolyarova // Sport, duxovny’e cennosti, kul’tura. M., 1997. Vy’p. 3. S. 14–19. URL: http://lib.sportedu.ru/ GetText.idc?TxtID=792.
8. Gak V.G. Teoreticheskaya grammatika franczuzskogo yazy’ka. M.: Dobrosvet, 2000. 832 s.
9. Ignat’eva T.G. Nominaciya personazhej v starofranczuzskom xudozhestvennom tekste: monografya. Krasnoyarsk: KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2013. 184 s.
10. Radchenko O.A. Issledovanie agressivnogo diskursa: problemy’ i perspektivy’ // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2009. № 1 (3). S. 60–66.
11. Xabekirova Z.S. Strategiya diskreditacii i prinсipy’ eyo realizacii v politicheskom diskurse demokraticheskoj oppozicii. URL: www.vestnik.adygnet.ru/fles/2011.3/1358/ khabekirova2011_3.pdf (rezhim dostupa svobodny’j).
12. Xazieva R.R. Diskursivny’e strategii i taktiki, realizuyushhie intenciyu rechevoj agressii v politicheskom diskurse SMI. URL: www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/ 192-198_Hazieva.pdf (rezhim dostupa svobodny’j).
13. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
14. Mediasprut. URL: http://www.mediasprut.ru/info/pravo/moral.shtml#prinzip (rezhim dostupa svobodny’j).
15. History by Topic. URL: http://www.history.com/topics (rezhim dostupa svobodny’j).
16. Le Robert Micro. Paris.: L.E.G.O S.p.A, 2010. 1493 p.
Download file .pdf 431.93 kb