Home Releases 2017, №3 (27)

Experimental and corpus linguistics: a review of the collection of articles for the anniversary of O. A. Suleymanova “Content aspects of language: constancy and variability” / ed. by T. D. Shabanova (Moscow: Flint, 2016. 288 p.)

Criticism. Reviews. Bibliography

Authors

  • Rakhilina Ekaterina Vladimirovna Doctor of Philology, Leading researcher of the Department of Linguistic Source Studies and History of the Russian Literary Language, V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences; professor of the Educational and Scientific Typological Laboratory, Russian State University for the Humanities, full professor, head of the Linguistic Laboratory of Corpus Technologies, National Research University Higher School of Economics. E-mail: rakhilina@gmail.com

How to link insert

Rakhilina, E. V. (2017). Experimental and corpus linguistics: a review of the collection of articles for the anniversary of O. A. Suleymanova “Content aspects of language: constancy and variability” / ed. by T. D. Shabanova (Moscow: Flint, 2016. 288 p.) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №3 (27),
References
1. Istochniki
2. Nacional'ny'j korpus russkogo yazy'ka [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www. ruscorpora.ru/index.htm1 (data obrashheniya: 16.06.2017).
3. Literatura
4. Borisova E.G. O strukture leksicheskogo znacheniya // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 67-74.
5. Dobrovol'skij D.O. Parallel'ny'j korpus v issledovanii konstrukcij (problemy' e'kvivalentnosti i ee slovarnogo opisaniya) // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstant-nost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 75-86.
6. Evteeva M.Yu. Semanticheskaya struktura shirokoznachny'x glagolov machen i tun v nemeczkom yazy'ke i ix korrelyatov v anglijskom make i do // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 87-98.
7. Ivanova A.M. K probleme izucheniya semantiki sinonimicheskix edinicz v ramkax kognitivnogo podxoda (na primere glagolov so znacheniem «vy'delyat'/podcherkivat'») // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmano­voj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 99-107.
8. KirichenkoA.S. Semantika predlogov: ot geometrii k psixoanalizu // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 108-115.
9. Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. 288 s.
10. Kotova Yu.A. Konceptualizaciya ognya: reprezentaciya formy' v anglijskoj yazy'kovoj kartine mira // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 116-127.
11. Krejdlin G.E., Semenova A.V. Vospriyatie nepriyatnogo v russkoj yazy'kovoj kartine mira: glagol korobit' // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativ-nost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 128-147.
12. Los'A.L. Rol' nablyudatelya v opisanii situacij zritel'nogo vospriyatiya (na pri-mere slov svetly'j, bright i light) // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i varia­tivnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 148-157.
13. Lukoshus O.G. Teoriya referencii v kontekste semanticheskix issledovanij // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 158-166.
14. Lyashevskaya O.N. Korpusny'e instrumenty' v grammaticheskix issledovaniyax russkogo yazy'ka. M.: YaSK, 2016. 520 s.
15. Matyushina N.V. Texnologiya semanticheskogo issledovaniya (na materiale raboty' O.N. Seliverstovoj «Semanticheskij analiz slov tipa vse, all i tipa kto-nibud' , some v russkom i anglijskom yazy'kax», 1965) // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta,
16. S. 167-184.
17. Seliverstova O.N., Sulejmanova O.A. E'ksperiment v semantike // Izvestiya AN SSSR. Ser. literatury' i yazy'ka. 1988. T. 47. № 5. S. 431-443.
18. Seliverstova O.N., Sulejmanova O.A. E'ksperiment v semantike // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 19-42.
19. Sigal K.Ya. Sochinitel'ny'e konstrukcii s semantikoj usrednennosti // Konten­sivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmano­voj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 185-194.
20. Sulejmanova O.A. E'ksperimental'naya paradigma v sovremennoj lingvis-tike // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 8-18.
21. Sulejmanova O.A. Semantika bezlichny'x modelej so slovami kategorii sostoya-niya // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 43-66.
22. Toporova T.V. O semanticheskom var'irovanii e'picheskogo slova (na primere oboznachenij vody' v «Starshej E'dde») // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S.195-212.
23. Truxanovskaya N.S. Kognitivny'e osnovaniya «kontrastivnoj» metonimii // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulej-manovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 213-222.
24. Fomina M.A. Konceptual'ny'e kategorii v kontekste problemy' razrabotki meta-yazy'ka semanticheskogo opisaniya // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta,
25. S. 223-233.
26. Frolova O.E. O vzaimodejstvii obshheliteraturnogo yazy'ka i yuridicheskoj termi-nologii // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 234-249.
27. Xolodova D.D. Predikaty' besperspektivnogo protekaniya: semanticheskij ana-liz // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta, 2016. S. 250-260.
28. Shabanova T.D., Valova Yu.V. Kognitivny'e osnovaniya differenciacii znachenij anglijskix glagolov decline, refuse, reject // Kontensivny'e aspekty' yazy'ka: konstantnost' i variativnost': sb. st. k yubileyu O.A. Sulejmanovoj / otv. red. T.D. Shabanova. M.: Flinta,
29. S. 261-270.
30. Yanda L.A. Russkie pristavki kak sistema glagol'ny'x klassifikatorov // Vopr. yazy'koznaniya. 2012. № 6. S. 3-48.
31. Divjak D., E. Dqbrowska & A. Arppe. Machine Meets Man: Evaluating the Psychological Reality of Corpus-based Probabilistic Models // Cognitive Linguistics.
32. 27 (1). P. 1-33.
Download file .pdf 358.92 kb