Home Releases 2015, №3 (19)

Ecological Consciousness of Pavel Vasilyev: on the 105th Anniversary of His Birth

Literary Science

Authors

  • Sokolova Regina Algimanto PhD (Philology), docent, associate professor of Literature department, Ryazan State University named after S.A. Esenin. E-mail: r.sokolova@rsu.edu.ru

How to link insert

Sokolova, R. A. (2015). Ecological Consciousness of Pavel Vasilyev: on the 105th Anniversary of His Birth Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №3 (19),
References
1. Istochniki
2. Vasil’ev P.N. Sobr. soch: v 2 t. / Sost. L.S. Kashin, Z.S. Mercz. Almaty’: Dom-muzej Vasil’eva, 2009. T. 1. Stixotvoreniya. 444 s.; T. 2. Poemy’. Proza. Pis’ma. 498 s.
3. Literatura
4. Golos ry’baka: Organ Glavry’by’, CK Soyuza rabochix ry’bnoj i zverobojnoj promy’shlennosti i Ry’bakkolxozcentra. 1931. № 1–96. 1932. № 1–88.
5. Mittel’man K.O. Korotkij rasskaz kak ob’ekt lingvisticheskogo i litera tu ro-vedcheskogo analiza // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2008. № 2 (27). S. 91–97.
6. Nikol’skij A. Ry’bolovstvo na Arale // Izvestiya Imperatorskogo russkogo geogra-fcheskogo obshhestva. SPb., 1887. S. 657.
7. Sokolova R.A. Principy’ celostnosti by’tiya v tvorchestve M. Prishvina // Vestnik Rya-zanskogo gos. un-ta im. S.A. Esenina. 2010. № 2 (27). S. 62–68.
8. Cely’xova E.K. Osobennosti otrazheniya yazy’kovoj kartiny’ mira v oxotnich’em pod’’yazy’ke // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obra-zovanie». 2009. № 1 (3). S. 113–119.
Download file .pdf 376.67 kb