Home Releases 2015, №3 (19)

Correlation of the «Biological» and the «Cultural» in Frank Norris’ Works

Literary Science

Authors

  • Kuteeva Nelya Eduardovna PhD (Philology), docent, associate professor of Foreign Philology Department, Institute of Humanities, MCTTU. E-mail: n_kuteeva@mail.ru

How to link insert

Kuteeva, N. E. (2015). Correlation of the «Biological» and the «Cultural» in Frank Norris’ Works Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №3 (19),
References
1. Istochniki
2. Norris F. Child Stories for Adult // Norris F. The Responsibilities of Novelist and Other Literary Essays. L.: Grant Richards, 1903. P. 109–116.
3. Norris F. McTeague // Norris F. Novels and Essays. N.Y.: Library Classics of United States, Inc., 1986. P. 261–572.
4. Norris F. The Novel with a «Purpose» // Norris F. The Responsibilities of Novelist and Other Literary Essays. L.: Grant Richards, 1903. P. 23–34.
5. Norris F. Vandover and the Brute // Norris F. Novels and Essays. N.Y.: Library Classics of United States, Inc., 1986. P. 1–260.
6. Literatura
7. Zverev A.M. Xudozhniki perexoda // Krejn S. Aly’j znak doblesti; Norris F. Sprut: per. s angl. M.: Xudozh. lit., 1989. S. 4–24.
8. Kauli M. Dom so mnogimi oknami: per. s angl. M.: Progress, 1973. 327 s.
9. Kovalev Yu.V. Final // Drajzer T. Stoik. Oplot. L.: Lenizdat, 1989. S. 652–670.
10. Kuteeva N.E’. Problema sootnosheniya biologicheskogo i social’nogo v povesti Stivena Krejna «Meggi, ulichnaya devchonka» // Izvestiya Ural’skogo GU. Ser. 1. «Problemy’ obrazovaniya, nauki i kul’tury’». 2010. № 6 (85). Ch. 2. S. 194–200.
11. Literaturnaya istoriya Soedinenny’x Shtatov Ameriki: v 3 t.: per. s angl. / Pod red. R. Spillera i dr. M.: Progress, 1979. T. 3. 639 s.
12. Parrington V.L. Osnovny’e techeniya amerikanskoj my’sli. Amerikanskaya literatura so vremeni ejo vozniknoveniya do 1920 goda: v 3 t.: per. s angl. M.: Izd-vo inostrannoj literatury’, 1963. T. 3. 603 s.
13. Chesnokova T.G. Motiv «supruzheskoj vojny’» v anglijskoj komedii ot Shekspirа do Sheridana // Vestnik MGPU. Ser. «Filologicheskoe obrazovanie». 2013. № 1 (10). S. 83–90.
Download file .pdf 395.9 kb