Home Releases 2016, №3 (23)

Compliment and Greeting Speech as Epideictic Genres of Academic Discourse in XVII-XVIII Centuries

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.11

Authors

  • Korolenko Olga Igorevna Postgraduate of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: olgakfr@mail.ru

How to link insert

Korolenko, O. I. (2016). Compliment and Greeting Speech as Epideictic Genres of Academic Discourse in XVII-XVIII Centuries Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. Istochniki
2. Compliment a M. De Machault, Controleur General des Finances de Jean-Baptiste de Machault (le 16 decembre 1745) [E'lektronny'j resurs]. - URL: http://www.academie-francaise. fr/compliment-m-de-machault-controleur-general-des-finances (data obrashheniya: 07.02.2016).
3. Compliment fait au Roi, sur la naissance de Monseigneur le Dauphin et compliment a Monseigneur le Dauphin de Louis-Jules Mancini-Mazarini (28 octobre 1781) [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.academie-francaise.fr/compliment-fait-au-roi-sur-la-naissance-de-monseigneur-le-dauphin-et-compliment-monseigneur-le (data obrashheniya: 07.02.2016).
4. Literatura
5. Annushkina T.V. Pozdravitel'naya rech' // E'ffektivnoe rechevoe obshhenie (bazovy'e kompetencii): slov.-sprav. / pod red. A.P. Skovorodnikova. Krasnoyarsk: Izd-vo Sibirskogo federal'nogo un-ta, 2012. S. 449-450.
6. Vikulova L.G. Vneshnyaya legitimaciya nauki vo Francii XVII veka // Nauchny'j vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arxitekturno-stroitel'nogo universiteta. Ser. «Sovremenny'e lingvisticheskie i metodiko-didakticheskie issledovaniya». 2015. № 2 (26). S. 106-117 [E'lektronny'j resurs]. URL: http://elibrary.ru/download/48810250.htm (data obrashheniya: 07.02.2016).
7. Vikulova L.G. Legitimaciya nauchnogo znaniya: Francuzskaya akademiya // Kommu-nikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul'turologicheskie didakticheskie i cennostny'e aspekty': materialy' mezhdunar. nauch. konf. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 8-11.
8. Vikulova L.G. Legitimaciya nauchnogo filologicheskogo znaniya (XVII vek, Franciya) // Chelovek. Yazy'k. Vremya: materialy' XVII konf. Shkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj s mezh­dunar. uchastiem (M., 16-18 sent. 2015 g.) / red. kol.: L.G. Vikulova (otv. red.), A.V. Shhepilova, S.V. Mixajlova, I.V. Makarova. M.: MGPU: Yaz. narodov mira, 2015. S. 68-75.
9. Karasik V.I. Yazy'kovoj krug: lichnost', koncepty', diskurs. M.: Gnozis, 2004.
10. Panov I.I. E'pidejkticheskaya rech' // E'ffektivnaya kommunikaciya: istoriya, teo­riya, praktika: slov.-sprav. M.: KRPA Olimp, 2005. S. 339-352.
11. Tumina L.E. Kompliment // E'ffektivnaya kommunikaciya: istoriya, teoriya, prak­tika: slov.-sprav. / otv. red. M.I. Panov, L.E. Tumina. M.: KRPA Olimp, 2005. S. 917-921.
12. Xuty'z I.P. Akademicheskij diskurs: kul'turno-specificheskaya sistema konstrui-rovaniya i translyacii znanij: monograiya. M.: Flinta: Nauka, 2015. 176 s.
13. Chernyavskaya V.E. Cennostny'e orientiry' nauchnoj deyatel'nosti: beskory'stie issledovatelya ili e'konomizaciya nauki? // Vestnik MGPY. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). S. 80-86.
Download file .pdf 300.06 kb