Home Releases 2017, №2 (26)

Change of Categorial Semantics of the Indefinite Pronoun «Someone» in the Tale «Someone»: Causes and Functions (Based on «Fairy Tales for Whiz Kids» by S.D. Krzhizhanovsky)

Young Scientists’ Platform , UDC: 81.26 81.367.626.6

Authors

  • Fedorova Alexandra Gennadyevna Postgraduate of the Russian Language department, Institute of Humanities and Management, MCU. E-mail: koral245@yandex.ru

How to link insert

Fedorova, A. G. (2017). Change of Categorial Semantics of the Indefinite Pronoun «Someone» in the Tale «Someone»: Causes and Functions (Based on «Fairy Tales for Whiz Kids» by S.D. Krzhizhanovsky) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №2 (26),
References
1. Istochniki
2. Krzhizhanovskij S.D. Sobr. soch.: v 5 t. SPb.: Symposium, 2001. T. 1. 687 s.
3. Literatura
4. Gin Ya.I. Iz nablyudenij nad grammaticheskoj kategoriej roda v russkoj narodnoj skazke // Problemy' poe'tiki grammaticheskix kategorij. SPb.: Akademich. proekt, 1996.
5. S. 9-25.
6. Zaliznyak A.A. Semantika kavy'chek // Trudy' mezhdunarodnoj konferencii «Dialog - 2007». M.: RGGU, 2007. S. 188-193.
7. Korotkova A.G. Teoreticheskie osnovy' izucheniya personifikacii v «Skazkax dlya vunderkindov» S.D. Krzhizhanovskogo // Vestnik MGPU. Ser. «Filologicheskoe obrazovanie». 2013. № 2. S. 76-81.
8. Paducheva E.V. Vy'skazy'vanie i ego sootnesennost' s dejstvitel'nost'yu. M.: E'ditorial URSS, 2001. 288 s.
9. Russkaya grammatika: nauch. tr.: v 2 t. / E.A. Bry'zgunova, K.V. Gabuchan (red.). Reprintnoe izdanie. T. 1. M.: IRYa im. V.V. Vinogradova, 2005. 1496 s.
10. Shty'k // Tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka: v 4 t. / pod red. D.N. Ushakova. M.: Sov. e'ncikl.; OGIZ; Gos. izd-vo inostr. i nac. slov., 1935-1940. E'nciklopedium. [E'lektronny'j resurs]. URL: Enc.biblioclub.ru/Termin/1208537_SHTYK (data obrashheniya: 23.04.2017).
Download file .pdf 281.98 kb