Home Releases 2016, №2 (22)

Bilingual Navigation Texts in the Context of a City Environment

Young Scientists’ Platform , UDC: 81:1

Authors

  • Zots Ivan Vladimirovich Postgraduate of Linguistics and Translation Theory department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: ivanzots@mail.ru

How to link insert

Zots, I. V. (2016). Bilingual Navigation Texts in the Context of a City Environment Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №2 (22),
References
1. Literatura
2. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F Gorodskoe prostranstvo kak novaya kommunika­tivnaya sreda e'poxi globalizacii // Yazy'kovaya politika i yazy'kovy'e konflikty' v sovremen國 nom mire: dokl.' i soobshheniya. Mezhdunar. konf. / Ins-t yazy'koznaniya RAN, Nauchno-issle-dovatelskij centr po nacional'no-yazy'kovy'm otnosheniyam. M., 2014. S. 302-309.
3. Kry'sin L.P. Yazy'kovaya norma i rechevaya praktika // Otechestvenny'e zapiski.
4. 國 2 (23). S. 36-46.
5. Larin B.A. O lingvisticheskom izuchenii goroda // Istoriya russkogo yazy'ka i ob-shhee yazy'koznanie: izbr. raboty'. M.: Prosveshhenie, 1977. S. 175-189.
6. Reznik I., Berseneva A. Xoxlovskij pereulok pereputal bukvy' [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.gazeta.ru/social/2014/10/20/6268253.shtml (data obrashheniya:
7. 26.06.2015).
8. Sulejmanova O.A., Xolodova D.D. Sistema gorodskoj navigacii goroda Moskvy' kak problema mul'tikulturnogo modelirovaniya lingvisticheskogo obraza goroda // Journal of English Studies at New Bulgarian University (ESNBU). 2015. P. 97-115.
9. Fedyanina N.A. Osnovny'e cherty' russkoj fonetiki v sopostavlenii s anglijskoj // Russkij yazy'k za rubezhom. 1979.國2. S. 27-35.
10. Yunakovskaya A.A. Social'naya differenciaciya yazy'ka goroda (problemy' i pers-pektivy') // Filologicheskij ezhegodnik. Omsk, 1999. S. 80-85.
11. Minkova D. The history of inal vowels in English: the sound of muting. Berlin:
12. Mouton de Gruyter, 1991. 220 p.
13. Istochniki
14. GOST P 52290-2004. Texnicheskie sredstva organizacii dorozhnogo dvizhniya. Znaki dorozhny'e. Texnicheskie trebovaniya. M.: Izd-vo standartov, 2006. 125 s.
15. GOST 7.79-2000. Sistema standartov po informacii, bibliotechnomu i izdatel'skomu delu. Pravila transliteracii kirillovskogo pis'ma latinskim alfavitom. M.: Izd-vo standartov, 2002.
16. 23 s.
17. Edinaya sistema transportnoj navigacii dlya moskvichej i gostej goroda. [E'lek-tronny'j resurs]. URL: http://dt.mos.ru/upload/Final_book_Russian.pdf (data obrashhe-
18. niya: 27.06.2015).
19. Reglament razmeshheniya i soderzhaniya ukazatelej naimenovanij ulicz i nomerov domov na zdaniyax, stroeniyax i sooruzheniyax v gorode Moskve: prilozhenie k raspo-ryazheniyu DZhKXiB goroda Moskvy' ot 14.10.2014 // Sobranie zakonodatel'stva. 2014.
20. 國 05. S. 1-34.
Download file .pdf 383.59 kb