Home Releases 2017, №4 (28)

Autonomination in Russian Communicative Internet-Space: Reflection of Modern Linguistic Tendencies

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 81-25
References
1. Balkunova A.S. Niknejm — neologizm ili okkazionalizm? // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». № 1 (7). 2011. S. 92-95.
2. Balkunova A.S. Rol' setevogo imeni (niknejma) vo vzaimodejstvii sub''ektov virtual'noj kommunikacii: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. M., 2012. 261 s.
3. Borovikova N.V. Osobennosti referencii imeni sobstvennogo-antroponima vo franczuzskom yazy'ke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.05. SPb., 2012. 24 s.
4. BochkarevA.E. Semantika. Osnovnoj leksikon. N. Novgorod: Dekom, 2014. 320 s.
5. Veselovskij A.N. Istoricheskaya poe'tika. M.: Vy'ssh. shk., 1989 [E'lektronny'j resurs]. URL: http://libru.org/russian_classic/veselovskiy_an/iz_istorii_epiteta.3392 (data obrassheniya: 25.09.2017).
6. Vikulova L.G., Vasil'eva E.G. Vy'bor imeni kak instrument ukrepleniya dinastich-eskoj vlasti v rannem Srednevekov'e (Franciya, V-X vv.) // Verxnevolzhskij filologicheskij
7. vestnik. 2015. № 2. S. 58-64.
8. Gerasimova S.A. Antropocentricheskij podxod k yazy'ku // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8). S. 96-101.
9. Guznova A.V. Prozvishhnaya nominaciya v arzamasskix govorax (chasti nizhegorod-skix): avtoref. dis. . kand. ilol. nauk: 10.02.01. N. Novgorod, 2016. 22 s.
10. Krasnova T.I. Osnovy' russkoj grammatiki. Yazy'kovaya norma. Slovo i predlozhe-nie. SPb.: Sudary'nya, 2007. 95 s.
11. Ly'senko S.A. Vzaimodejstvie ustnoj i pis'mennoj formy' sushhestvovaniya yazy'ka v internet-kommunikacii: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Voronezh, 2010. 24 s.
12. MatveevA.K. Onomatologiya. M.: Nauka, 2006. 292 s.
13. Razumova L.V. Stilisticheskie aspekty' vtorichnoj nominacii imen sobstvenny'x v strukture xudozhestvennogo teksta: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Chelyabinsk,
14. 156 s.
15. Sirotinina O.B. Russkij yazy'k: sistema, uzus i sozdavaemy'e imi riski. Saratov: Izd-vo Saratovsk. un-ta, 2013. 116 s.
16. Sovremenny'j russkij yazy'k v Internete / ped. Ya.E'. Axapkina, E.V. Raxilina. M.: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury', 2014. 328 s.
17. Sokov A.A. Nikonim v virtual'nom diskurse: lingvopragmaticheskij aspekt: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Vladimir, 2014. 169 s.
18. Trofimova G.N. Yazy'kovoj vkus internet-e'poxi v Rossii. Funkcionirovanie russkogo yazy'ka v Internete: konceptual'no-sushhnostny'e dominanty': monograiya. 2-e izd., ispr. i dop. M.: RUDN, 2011. 436 s.
Download file .pdf 330.08 kb