Home Releases 2016, №3 (23)

Artistic Perception of the «New» Hero in Stories by P. Romanov

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.09"1917/1991"

Authors

  • Kryuchkova Svetlana Alexeevna Postgraduate of Russian and Foreign Philology department, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University. E-mail: svetlana.aly@gmail.com

How to link insert

Kryuchkova, S. A. (2016). Artistic Perception of the «New» Hero in Stories by P. Romanov Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. Istochniki
2. Romanov P. Bez cheryomuxi: povest', rasskazy'. M.: Pravda,1990. 464 s.
3. Literatura
4. Baxtin M.M. E'stetika slovesnogo tvorchestva / sost. S.G. Bocharov, primech. S.S. Averinceva i S.G. Bocharova. M.: Isk-vo, 1979. 423 s.
5. Nikonenko S. «...o menee prazdnichnom, no bolee chelovecheskom» // P. Roma­nov. Izbr. proizv. M.: Xud. lit., 1988. S. 3-14.
6. Sushilina I. Dorogoj svoej podlinnoj zhizni... // P. Romanov. Yablonevy'j czvet: povest' i rasskazy'. M.: Sov. Rossiya, 1991. S. 3-10.
7. ShnejbergL.Ya. Ot Gor'kogo do Solzheniczy'na / L.Ya. Shnejberg, I.V. Kondakov. M.: Vy'ssh. shk., 1995. 560 s.
8. E'pshtejn M.N. Paradoks'y novizny': o literaturnom razvitii XIX-XX vekov. M.: Sov. pisatel', 1988. 416 s.
Download file .pdf 251.47 kb