Home Releases 2015, №4 (20)

Art Space in the Lyrical Cycles of the Collection «The Shore» by N.A. Pavlovich

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.09`19

Authors

  • Shinkareva Nadezhda Yuryevna Postgraduate of Russian Literature department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: nur1942@yandex.ru

How to link insert

Shinkareva, N. Y. (2015). Art Space in the Lyrical Cycles of the Collection «The Shore» by N.A. Pavlovich Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №4 (20),
References
1. Istochniki
2. Bryusov V.Ya. Sobr. soch.: v 7 t. T. 1. M.: Xudozh. lit-ra, 1973. 672 s.
3. Pavlovich N.A. Bereg. M.: Neopalimaya kupina, 1922. 61 s.
4. Literatura
5. Ginzburg L.Ya. O lirike. M.: Intrada, 1997. 416 s.
6. Darvin M.N. Evropejskie tradicii v stanovlenii ponyatiya cikla // Evropejskij liricheskij cikl. Istoricheskoe i sravnitel’noe izuchenie: mat-ly’ Mezhdunar. nauch. konf. M.: RGGU, 2003. S. 38–49.
7. Maksimov D.E. Poe’ziya i proza A. Bloka. L.: Sovetskij pisatel’, 1981. 552 s.
8. Mincz Z.G. Poe’tika A. Bloka. SPb.: Isskusstvo-SPB, 1999. 727 s.
9. Yakovlev M.V. Obraz prirody’ v knige stixotvorenij D. Andreeva «Russkie bogi» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). С. 36–44.
Download file .pdf 257.15 kb