Home Releases 2018, №1 (29)

About Political Correctness in French Tourism Discourse

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.133.1: 81'4
References
1. 1. Arsent'eva M.V. K ponyatiyu LE POLITIQUEMENT CORRECT // Aktual'ny'e problemy' filologii i pedagogicheskoj lingvistiki. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2009.
2. S. 202-206.
3. 2. Vikulova L.G., Pogodaeva S.A. Turisticheskie prospekty' i broshyury' kak diskursivny'e zhanry' // E'ffektivnost' kommunikacii: sb. st. M.: MGPU, 2008.
4. S. 176-182.
5. 3. Vikulova L.G., Troepol'skaya Yu.B. Turisticheskij katalog v publichnom medijnom prostranstve // Chelovek v informacionnom prostranstve: sb. nauch. tr. Yaroslavl': YaGPU,
6. S. 80-87.
7. 4. KonchalovskijA. Novaya diktatura // Argumenty' nedeli. 2007. № 4. S. 10.
8. 5. Ter-Minasova S.G. Yazy'k i mezhkul'turnaya kommunikaciya. M.: Izd-vo MGU,
9. 352 s.
10. 6. Shapina L.N. E'vfemizmy' v social'ny'x sferax deyatel'nosti: politkorrektnost' i «derevyanny'j yazy'k» (na primere franczuzskogo yazy'ka) // Vestnik Ady'gejskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2 «Filologiya i iskusstvovedenie». 2008. № 1. S. 147-150.
11. 7. Fiala P. Langue de bois // Dictionnaire d'Analyse du Discours. Paris: Editions
12. du Seuil, 2002. P. 335-337.
13. 8. Kerbrat-Orecchioni K. Euphemisme // Dictionnaire d'Analyse du Discours. Paris: Editions du Seuil, 2002. P. 241-242.
14. 9. Kerbrat-Orecchioni K. Politesse // Dictionnaire d'Analyse du Discours. Paris:
15. Editions du Seuil, 2002. P. 439-443.
16. 10. Oulahbib L.-S. Le politiquement correct franfais. Epistemologie d'une cryptoreligion. Paris: L'Harmattan, 2012. 150 p.
17. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
18. 11. Matveeva T.V. Polny'j slovar' lingvisticheskix terminov. Rostov n/D.: Feniks, 2010.
19. 562 s.
20. Internet-resursy'
21. 12. Gollandskij muzej pereimenuet kartiny' radi politkorrektnosti. [E'lektronny'j resurs] // Mir 24. 2015.12.14. URL: https://mir24.tv/news/13659883/gollandskii-muzei-pereimenuet-kartiny-radi-politkorrektnosti (data obrashheniya: 25.09.2017).
22. 13. GoVoyages. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://govoyages.com/blog/2016/12/02 (data obrashheniya: 25.09.2017).
23. 14. Groupon. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://groupon.fr (data obrashheniya:
24. 25.09.2017).
25. 15. Quand le politiquement correct prime sur l'art [E'lektronny'j resurs] // Sputniknews. 2016.06.08. URL: https://fr.sputniknews.com/societe/201606081025669319-danemark-musee-negre-supprimer-art (data obrashheniya: 26.09.2017).
26. 16. Ski Planet. [E'lektronny'j resurs]. URL: https://ski-planet.com/fr (data obrashheniya:
27. 26.09.2017).
28.
29.
Download file .pdf 304.65 kb