Home Releases 2021, №1 (41)

Verbalization of Emergencies Caused by Coronavirus Infection in the German Media Discourse

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.11 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.12

Authors

  • Samorodin Georgij Vladislavovich Postgraduate student of the German Studies and Linguodidactics Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: samorodingv@mgpu.ru

How to link insert

Samorodin, G. V. (2021). Verbalization of Emergencies Caused by Coronavirus Infection in the German Media Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 116-122. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.12
References
1. Literatura
2. Lenkova T. A. Mediatekst v svete tekstoobrazuyushhix strategij. M.: LIBROKOM, 2011. 136 s.
3. Samorodin G. V., Sobyanina V. A. Stmkturno-smy'slovy'e osobennosti leksikosemanticheskogo polya «chrezvy'chajnaya situaciya» v diskurse SMI Germanii // Sovremennaya nauka: aktual'ny'e problemy' teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarny'e nauki. 2020. № 6. S. 168-173.
4. Sobyanina V. A. O nekotory'x leksicheskix osobennostyax nemeczkogo kosmetologicheskogo diskursa v seti Internet // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2019. № 3 (35). S. 33-42.
5. Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache: in 6 Bdn. / hrsg. von Ruth Klappen-bach, Wolfgang Steinitz. Berlin: Akademie Verlag, 1967-1978.
6. Zheltukhina M. R., Busygina M. V., Merkulova M. G., Zyubina I. A., Buzinova L. M. Linguopragmatic aspect of modern communication: main political media speech strategies and tactics in the USA and the UK // XLinguae. 2018. № 2. S. 639-654.
7. Istochniki
8. Bild: oficial'ny'j sajt. URL: www.bild.de (data obrashheniya: 20.03.2021).
9. Frankfurter allgemeine Zeitung: oficial'ny'j sajt. URL: www.faz.net (data obra­shheniya: 20.03.2021).
10. Neues Deutschland: oficial'ny'j sajt. URL: www.neues-deutschland.de (data obra­shheniya: 20.03.2021).
11. Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie [E'lektronny'j resurs] // On-line-Wortschatz-Informationssystem Deutsch (OWID). URL: https://www.owid.de/docs/ neo/listen/corona.jsp (data obrashheniya: 20.03.2021).
12. Stern: oficial'ny'j sajt. URL: www.stern.de (data obrashheniya: 20.03.2021).
Download file .pdf 185.72 kb