Home Releases 2021, №1 (41)

Speech Euphemization at the Modern Level of the English Language Development

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 821.111(73)"18" DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.04

Authors

  • Afanasyeva Olga Vasilyevna Doctor of Philology, full professor, professor of English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: afanasievaov@mgpu.ru

How to link insert

Afanasyeva, O. V. (2021). Speech Euphemization at the Modern Level of the English Language Development Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 32-41. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.04
References
1. Istochniki
2. Hailey A. Hotel [E'lektronny'j resurs] // Read Online Free Books. URL: https:// bookfrom.net/arthur-hailey/page,5,65648-hotel.html (data obrashheniya: 10.08.2020).
3. Ng C. Everything I've Never Told You [E'lektronny'j resurs] // Read Online Free Books. URL: https://bookfrom.net/celeste-ng/page,5,51735-everything_i_never_told_you.html (data obrashheniya: 12.08.2020).
4. Literatura
5. Antrushina G. B., Afanas'eva O. V., Morozova N. N. Leksikologiya anglijskogo yazy'ka = English Lexicology: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po ped. special'nostyam. M.: Drofa, 2004. 288 s.
6. Afanas'eva O. V., Baranova K. M. Korrektnost' i politkorrektnost' rechi uchitelya na urokax anglijskogo yazy'ka // Pedagogicheskij diskurs: kachestvo rechi uchitelya: mat-ly' II Vseros. konf. (Moskva, 27-29 maya 2020 g.). M.: Yazy'ki Narodov Mira, 2020. S. 17-22.
7. Afanas'eva O. V., Baranova K. M., Mashoshina V. S., Chupry'na O. G. Amerikanskaya kul'turno-yazy'kovaya kartina mira XIX veka: vremya, svoboda, sud'ba, odinochestvo dostoinstvo: monografiya. M.: Diona, 2019. 112 s.
8. Vostrikova O. V. K voprosu o sistematizacii leksicheskix e'vfemizmov // Vest­nik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2008. № 1 (18). S. 41-47.
9. Chupry'na O. G. Diskurs social'nogo neravenstva: problema yazy'kovoj reprezentacii diskriminacii po vozrastu // Voprosy' kognitivnoj lingvistiki. 2020. № 1. S. 94-102.
10. Spravochnye i informacionnye izdaniya
11. Bol'shoj anglo-russkij slovar' = New English-Russian dictionary: [v 2 t.] / pod obshh. rukovodstvom I. R. Gal'perina, E'. M. Mednikovoj. 4-e izd., ispr., s dop. T. 1. M.: Russkij yazy'k, 1987. 1038 s.
12. Slovar'-spravochnik lingvisticheskix terminov [E'lektronny'j resurs]. URL: https:// rus-lingvistic-term.slovaronline.com (data obrashheniya: 12.08.2020).
13. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International Student Edition.
14. Macmillan Publishers Limited, 2002. 1692 p.
15. They | Definition of They by Merriam-Webster [E'lektronny'j resurs] // Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/they (data obra-
16. shheniya: 10.08.2020).
Download file .pdf 265.65 kb