Home Releases 2021, №1 (41)

Retrospect in A. Miller's Drama «I Can't Remember Anything»

Literary Science , UDC: 82-2 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.01

Authors

  • Fedorenko Olga Yaroslavovna PhD (Philology), Senior Lecturer with English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: FedorenkoOYa@mgpu.ru

How to link insert

Fedorenko, O. Y. (2021). Retrospect in A. Miller's Drama «I Can't Remember Anything» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 8-14. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.01
References
1. Istochniki
2. Miller A. Danger: Memory! New York: Grove Press, 1987. 68 p.
3. Literatura
4. Afanas'eva O. V., Baranova K. M. Obraz Novogo Adama v amerikanskoj kolonial'noj literature XVII v. // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). C. 8-14.
5. Baranova K. M. Rozhdenie amerikanskoj mechty' (tvorchestvo Dzh. E'dvardsa i B. Franklina): monografiya. M.: MGOU, 2010. 250 s.
6. Barsht K. A. Mnemonicheskaya vechnost' Andreya Platonova // Voprosy' filosofii. 2008. № 1. S. 90-108.
7. Merkulova M. G. Retrospekciya v anglijskoj «novoj drame» koncza XIX - nachala XX veka: istoki i funkcionirovanie: monografiya. M.: Prometej, 2005. 184 s.
8. Merkulova M. G. Tipologiya pozdnej dramaturgii Dzh. B. Shou: monografiya. M.: Biblio-Globus, 2018. 118 s.
9. Solov'eva A. Yu. Allyuziya kak sredstvo sozdaniya zhenskix obrazov v dilogii D. G. Lourensa «Raduga», «Zhenshhiny' v lyubvi» // Filologicheskie nauki: Voprosy' teorii i praktiki. 2016. № 9 (63). Ch. 1. S. 165-167.
10. Shamina V. B. Zapadnoevropejskie tradicii v amerikanskoj drame // Ucheny'e zapiski Kazanskogo universiteta. 2007. № 2. S. 69-82.
11. Griffin A. Understanding Arthur Miller. Columbia, S. C.: University of South Carolina Press, 1996. 220 p.
12. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
13. Pavi P. Slovar' teatra: per. s fr. M.: Progress, 1991. 504 s.
Download file .pdf 250.34 kb