Home Releases 2021, №1 (41)

International Colloquium «Time and Culture in Linguistic and Literary Discourse»

Scholarly Events , UDC: 80(063) DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.18

Authors

  • Baranova Ksenia Mikhailovna Doctor of Philology, full professor, Head of English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: ksenia1973-73@mail.ru
  • Efimenko Tatyana Nikolaevna PhD (Philology), associate professor of English Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: tefimenko@mail.ru

How to link insert

Baranova, K. M. & Efimenko, T. N. (2021). International Colloquium «Time and Culture in Linguistic and Literary Discourse» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 157-163. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.18
References
1. Literatura
2. Efimenko T. N. Rol' inoyazy'chnoj leksiki v ob"ektivacii vzaimodejstviya kartin mira: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. M., 2009. 27 s.
3. Savinich S. S. Osobennosti puritanskix predstavlenij o xristianskoj dobrodeteli v proizvedenii M. Roulandson «Povestvovanie o poxishhenii i vozvrashhenii iz plena» // Tradicii i innovacii v lingvistike i literaturovedenii: mezhkafedral'ny'j sb. nauch. st. M.: IIU MGOU, 2018. S. 113-122.
4. Fedorenko O. Ya. Specifika formy' realizacii arxetipa «raj» v p'ese T. Uil'yamsa «Steklyanny'j zverinecz» // Tradicii i innovacii v lingvistike i literaturovedenii: mezhkaf. sb. nauch. st. / otv. red. O. Ya. Fedorenko. M.: MGOU, 2018. S. 262-268.
5. Chupry'na O. G., Chikalo N. A. Mezhdunarodny'j nauchno-prakticheskij semi­nar po amerikanskoj literature «Identichnost' i xudozhestvenny'j tekst» // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 1 (25). S. 128-136.
6. Chupry'na O. G. Diskurs social'nogo neravenstva: problema yazy'kovoj repre­zentacii diskriminacii po vozrastu // Voprosy' kognitivnoj lingvistiki. 2020. № 1. S. 94-102.
7. Chupry'na O. G. Oblozhechnaya annotaciya kak prodvigayushhij tekst // Inostran-ny'e yazy'ki v vy'sshej shkole. 2020. № 3. S. 105-114.
8. Baranova K. M. Influential Motifs in American Literature since the Colonial Period // Writing Identity: The Constriction of National Identity in American Literature: sb. materialov Mezhdunar. kruglogo stola po problemam reprezentacii nacional'noj identichnosti v literaturnyh tekstah / Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet; [Fakul'tety azykoznaniya i literaturovedeniya, universitet g. Bajrojt (Germaniya)]; sost. i otv. red. K. M. Baranova; pod nauch. red. M. Shteppata, N. V. Morzhenkovoj. Moskva, 2016. S. 10-15.
9. Nefedova O. I. F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby and the Making of Amer­ican National Character: Jay Gatsby as an American Errant Knight // Writing Identity: The Constriction of National Identity in American Literature: sb. materialov Mezhdunar. kruglogo stola po problemam reprezentacii nacional'noj identichnosti v literaturnyh tekstah / Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet; [Fakul'tety azykoznaniya i literaturo-vedeniya, universitet g. Bajrojt (Germaniya)]; sost. i otv. red. K. M. Baranova; pod nauch. red. M. Shteppata, N. V. Morzhenkovoj. Moskva, 2016. S. 51-56.
Download file .pdf 182.52 kb