Home Releases 2021, №1 (41)

In Search of Children's Literature Hero: «The White Poodle» by A. Kuprin

Literary Science , UDC: 82-93 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.03

Authors

  • Sorokina Svetlana Pavlovna PhD (Philology), Senior Researcher with Departament of Folklore A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Science. E-mail: sorokinasp@mail.ru

How to link insert

Sorokina, S. P. (2021). In Search of Children's Literature Hero: «The White Poodle» by A. Kuprin Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 24-31. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.03
References
1. Istochniki
2. Bunin I. A. Kuprin // Kuprin A. I. Poln. sobr. soch.: v 10 t. T. 1. M.: Voskresen'e, 2006. S. 8-19.
3. Kiselev B. M. Rasskazy' o Kuprine. M.: Sov. pisatel', 1964. 203 s.
4. Kuprin A. I. Bely'j pudel' // Poln. sobr. soch.: v 10 t. T. 3. M.: Voskresen'e, 2007. S.514-542.
5. Kuprin A. I. Gambrinus // Poln. sobr. soch.: v 10 t. T. 3. M.: Voskresen'e, 2007.
6. S. 93-116.
7. Kuprin A. I. Recenziya na: R. Kipling. Smely'e moreplavateli. M., 1903 // Kuprin A. I. O literature. Minsk: Izd-vo BGU im. V. I. Lenina, 1969. C. 158-161.
8. Kuprina-Iordanskaya M. K. Gody' molodosti. M.: Xud. lit., 1966. 384 s.
9. Sokolov-Mikitov I. S. Zolotoe serdce // Kuprin A. I. Poln. sobr. soch.: v 10 t. T. 11 (dopolnitel'ny'j). M.: Voskresen'e, 2007. S. 435-443.
10. Literatura
11. Arzamasceva I. N., Nikolaeva S. A. Detskaya literatura: ucheb. dlya stud. vy'ssh. ucheb. zaved., obuch. po special'nosti «Pedagogika i metodika nachal'nogo obrazovaniya» i napravleniyu podgotovki «Pedagogika». M.: Akademiya, 2009. 574 s.
12. D'yakova E. A. Aleksandr Kuprin // Russkaya literatura rubezha vekov (1890-e -nachalo 1920-x godov). Kn. 1. M.: Nasledie, 2000. S. 586-625.
13. Karajchenceva S. A. Russkaya detskaya kniga XVIII-XX vv. (Ocherki e'volyucii
14. repertuara. 1717-1990). M.: MGUP, 2006. 294 s.
15. Milenko V. D. Kuprin. Vozmutitel' spokojstviya. M.: Molodaya gvardiya, 2016.
16. 366 s.
17. Suvorovskij A. Nat Pinkerton v detskom ponimanii // Vestnik vospitaniya. 1909. № 1. S.157-163.
18. Xellman B. Skazka i by'l'. Istoriya russkoj detskoj literatury'. M.: Novoe lit. obozrenie, 2016. 555 s.
19. Chernecz L. V. Tip personazha i ego e'volyuciya // Vestnik MGPU. Ser. «Filolo-giya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 4. S. 8-16.
Download file .pdf 259.55 kb