Home Releases 2021, №1 (41)

Explication of Ethnic Stereotypes in a Literary Discourse

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81'42 К 65 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.07

Authors

  • Kopot’ Liliya Vladimirovna PhD (Philology), docent, associate professor of Russian Language Department, Adygeya State University. E-mail: kopot79@mail.ru

How to link insert

Kopot’, L. V. (2021). Explication of Ethnic Stereotypes in a Literary Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 68-78. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.07
References
1. Istochniki
2. Vodolazkin E. G. Aviator. M.: AST, 2016. 416 s.
3. Vodolazkin E. G. Brisben. M.: AST, 2019. 410 s.
4. Vodolazkin E. G. Lavr. M.: AST, 2019. 441 s.
5. Vodolazkin E. G. Sovsem drugoe vremya M.: AST, 2013. 478 s.
6. Vodolazkin E. G. Solov'ev i Larionov. M.: AST, 2019. 409 s.
7. Rossijskaya gazeta. 2019. 2 aprelya. № 73 (7831).
8. Literatura
9. Bartmin' skij E. Bazovy'e stereotipy' i ix profilirovanie // Stereotipy' v yazy'ke, kommunikacii i kul'ture. M.: RGGU, 2009. S. 11-21.
10. Buryakovskaya V. A. Priznak e'tnichnosti v semantike yazy'ka (na materiale russkogo i anglijskogo yazy'kov): dis. ... kand. filol. nauk. Volgograd, 2000. 110 s.
11. Vorkachev S. G. Schast'e rodiny': patrioticheskij diskurs (lingvokul'turny'e aspekty'): KubGTU, 2020. 218 s.
12. Karasik V. I. Yazy'kovoe proyavlenie lichnosti. Volgograd: Paradigma, 2014. 450 s.
13. Levi-Stros K. Strukturnaya antropologiya: per. s fr. M.: Nauka, 1983. 536 s.
14. Lippman U. Obshhestvennoe mnenie / per. s angl. T. V. Barchunovoj. M.: In-t fonda «Obshhestvennoe mnenie», 2004. 384 s.
15. Pavlina S. Yu. Dekodirovanie nacional'no-kul'turny'x smy'slov frazeologizmov // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2020. № 2. S. 74-82. DOI: 10.25688/2076-913X.2020.38.2.08
16. Stepanov Yu. S. Konstanty'. Slovar' russkoj kul'tury'. Opy't issledovaniya. M.: Yazy'ki russkoj kul'tury', 1997. 824 s.
17. Trunova O. V., Bubnova I. A. Yazy'k kak pokazatel' social'nogo statusa i faktor nacional'noj identichnosti // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 2. S. 62-71.
18. Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture — Specific Configurations. New York, 1992. 487 p.
19. Klineberg O. The Scientific Study of National Stereotypes // International Science Bulletin. 1951. Vol. 11 (3). P. 505-515.
20. Internet-resursy'
21. Abramov I. Rossiya glazami inostrancev: «Pochemu russkie tak redko uly'-bayutsya?» Data publikacii: 26.04.2018. [E'lektronny'j resurs] // Internet-zhurnal MixStuff. URL: http://mixstuff.ru/archives/140426 (data obrashheniya: 11.07.2020).
22. Kto iz russkix pisatelej populyaren za rubezhom? Data publikacii: 05.10.2016. [E'lektronny'j resurs] // Zhurnal o Rossii. MOIA RUSSIA. URL: https://moiarussia.ru/ kto-iz-russkih-pisatelej-populyaren-za-rubezhom/ (data obrashheniya: 11.07.2020).
Download file .pdf 310.56 kb