Home Releases 2021, №1 (41)

Dialogue Etiquette in the Communicative Practice of the XVII century

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81'42 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.06

Authors

  • Vikulova Larisa G. Doctor of Philology, full professor, professor of Roman Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: vikulovalg@mail.ru
  • Ryanskaya Elvira Mikhajlovna Doctor of Philology, docent, professor of Linguistics and Translation Studies Department, Nizhnevartovsk State University. E-mail: elohka2210@yandex.ru

How to link insert

Vikulova, L. G. & Ryanskaya, E. M. (2021). Dialogue Etiquette in the Communicative Practice of the XVII century Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 53-67. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.06
References
1. Istochniki
2. Perro Sh. Skazki / per. pod red. M. Petrovskogo; vstupit. st. i komment. N. P. Andreeva. M.: ACADEMIA, 1936. 394 s.
3. Histoires ou Contes du temps passe, avec des moralitez / par le fils de Monsieur Perrault, de l'Academie francaise, suivant la copie a Paris. Paris: Cl. Barbin, 1697. 273 p.
4. Literatura
5. Bart R. Nulevaya stepen' pis'ma // Semiotika / sost., vstupit. stat'ya i obshh. red. Yu. S. Stepanova. M.: Raduga, 1983. S. 306-349.
6. Borisova I. N. Rezhimy' dialogovedeniya i dinamicheskie tipy' razgovornogo dialoga // Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2002. № 24. S. 245-261.
7. Vikulova L. G. Paratekst franczuzskoj literaturnoj skazki (pragmalingvisticheskij aspekt): dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.05. Irkutsk, 2001. 363 s.
8. Vikulova L. G. Prozaicheskie skazki Sharlya Perro kak yazy'kovoe i sociokul'turnoe yavlenie XVII veka vo Francii = Contes en prose de Charles Perrault: Temognage linguistique et culturel du XVII-e siecle en France: ucheb. posob. Irkutsk: IGLU, 2000. 271 s.
9. Vikulova L. G., Serebrennikova E. F., Mixajlova S. V. Diaxronicheskaya e'tnosemiometriya leksemy' Salon // Fundamental'noe i aktual'noe v razvitii yazy'­ka: kategorii, faktory', mexanizmy': mat-ly' XVIII Mezhdunar. konf., shkoly'-seminara im. L. M. Skrelinoj. M., 2017. S. 47-52.
10. Danilevskaya N. V., Trosheva T. B. Stilisticheskie resursy' sintaksisa (sintaksicheskaya stilistika) // Stilisticheskij e'nciklopedicheskij slovar' russkogo yazy'ka / pod red. M. N. Kozhinoj. M.: Flinta: Nauka, 2011. S. 474-482.
11. Dialogicheskaya lingvistika: monografiya / pod nauch. red. N. N. Shpil'noj; otv. red. M. V. Voronecz, N. I. Tyukaeva. Barnaul: AltGPU, 2019. 320 s.
12. Mixajlova S. V. Femininnaya identichnost' i sposoby' ee ob''ektivacii v xudozhestvennom diskurse XVII veka: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. M., 2012. 249 s.
13. Skrelina L. M., Stanovaya L. A. Istoriya franczuzskogo yazy'ka. M.: Vy'sshaya
14. shkola, 2001. 463 s.
15. Tarasov B. N. «My'slyashhij trostnik»: Zhizn' i tvorchestvo Paskalya v vospriyatii russkix filosofov i pisatelej. 2-e izd. M.: Yazy'ki slavyan. kul'tur, 2009. 896 s.
16. Torgovkina T. A. Fenomen komplimenta v istorii franczuzskoj rechevoj kul'tury' XVI-XVIII vekov: dis. ... kand. kul'turologii: 24.00.01. Saransk, 2006. 195 s.
17. Turbina O. A., Solopova O. A., Salty'kova M. S. E'mogenny'j tekst: mono­grafiya. Chelyabinsk: ICz YuUrGU, 2018. 112 s.
18. Faustova A. G. Istoricheskaya dinamika predstavlenij o chelovecheskom tele, vneshnosti i fizicheskoj privlekatel'nosti // Lichnost' v menyayushhemsya mire: zdorov'e, adaptaciya, razvitie: e'lektronny'j nauchny'j zhurnal. 2013. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-dinamika-predstavleniy-o-chelovecheskom-tele-vneshnos-ti-i-fizicheskoy-privlekatelnosti/viewer (data obrashheniya: 20.03.2021).
19. Bely L. La France au XVII-e siecle. Puissance de l'Etat, controle de la societe. Paris: PUF, 2009. 846 p.
20. Dictionnaire historique de la langue francaise: en trois volumes / sous la direction d'Alain Rey. Paris: le Robert, 2006. 4304 p.
21. Lodge A. Le francais. Histoire d'un dialecte devenu langue. Paris: Fayard, 1997. 382 p.
22. Soriano M. Introduction // Perrault. Contes. Paris: GF Flammarion, 1991. P. 7-40.
Download file .pdf 304.93 kb