Home Releases 2021, №1 (41)

Aesthetics and Poetics of Natural Descriptions in A. Veselyj's and M. Sholokhov's Prose

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1 DOI: 10.25688/2076-913Х.2021.41.1.16

Authors

  • Tibushkina Natalia Valentinovna Postgraduate student of the International Institute of Ulyanovsk State Technical University; scientific worker of the Department of Research and Innovation of UlSTU. E-mail: tusyat90@mail.ru

How to link insert

Tibushkina, N. V. (2021). Aesthetics and Poetics of Natural Descriptions in A. Veselyj's and M. Sholokhov's Prose Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №1 (41), 144-152. https://doi.org/10.25688/2076-913Х.2021.41.1.16
References
1. Istochniki
2. Vesely'j A. Rossiya, krov'yu umy'taya: Fragment: roman / [vstup. st. V. Skobeleva; poslesl. Z. Veseloj]. M.: Xudozh. lit., 1990. 575 s.
3. Sholoxov M. A. Tixij Don. Nauch. izdanie: v 2 t. T. 1. 1 i 2 knigi romana. M.: IMLI RAN, 2017. 816 s.
4. Sholoxov M. A. Tixij Don. Nauch. izdanie: v 2 t. T. 2. 3 i 4 knigi romana. M.:
5. IMLI RAN, 2018. 864 s.
6. Literatura
7. Akin' shina T. V. Topos reki v xudozhestvennom prostranstve romana M. A. Sholo-xova «Tixij Don» // FiloLogos. 2007. № 3. S. 132-142.
8. Gromov D. V., Gromova A. V. Lyudi i zhivotny'e v romane «Tixij Don» // Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2020. № 3 (39). S. 45-52.
9. Gurlenova L. V. Chuvstvo prirody' v russkoj proze 1920-1930-x gg.: monografiya. Sy'kty'vkar: Sy'kty'vkar. un-t, 1998. 180 s.
10. Dragomireczkaya N. V. Stilevy'e iskaniya v rannej sovetskoj proze // Teoriya literatury'. Osnovny'e problemy' v istoricheskom osveshhenii. Stil'. Proizvedenie. Literaturnoe razvitie. T. 3. M.: Nauka, 1965. S. 125-172.
11. Dy'rdin A. A. E'stetika prirody' i ee nacional'no-kul'turny'e osnovy' v proze Mixaila Sholoxova // Literatura. Rusistica Vilnensis. 2012. № 54 (2). S. 88-95.
12. Karpov I. P. Avtorologiya (razmy'shleniya ob indekse citirovaniya) // Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 3 (18). S. 77-83.
13. Koveshnikov V. N. Ocherki po toponimike Kubani. Krasnodar: Mir Kubani, 2006.
14. 252 c.
15. Kosanovich B. Pejzazh «Tixogo Dona» v funkcii osmy'sleniya sholoxovskoj filosofii prirody' // Veshenskij vestnik № 16: sb. mat-lov Mezhdunar. nauch.-prakt. konferencii «Izuchenie tvorchestva M. A. Sholoxova na sovremennom e'tape». Rostov n/D.: Kniga, 2016. S. 165-180.
16. Kuzneczov F. F. «Tixij Don»: Sud'ba i pravda velikogo romana. M.: IMLI RAN,
17. 864 s.
18. Ovcharenko A. Yu. Sodruzhestvo pisatelej revolyucii «Pereval» v literaturnom processe 1920-1930 godov: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 2007. 16 s.
19. Uryupin I. S. «Pesni i slezy'» v rasskaze A. Veselogo «Vol'nicza» // Filologicheskie nauki. Nauchny'e doklady' vy'sshej shkoly'. 2020. Vy'p. 4. S. 71-81.
Download file .pdf 264.72 kb