Home Releases 2020, №4 (40)

«Exercises in Style» by Raymond Queneau as an Object of Creative Linguistics

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 81'42 DOI: 10.25688/2076-913X.2020.40.4.04

Authors

  • Fanyan Nelly Yur’evna Doctor of Philology, professor, professor of the Department of French Philology, Kuban State University. E-mail: nellyfanian@mail.ru

How to link insert

Fanyan, N. Y. (2020). «Exercises in Style» by Raymond Queneau as an Object of Creative Linguistics Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №4 (40), 38-47. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.40.4.04
References
1. Istochniki
2. Bonch-Osmolovskaya T. B., Fedin S. N., Orlov S. A. Zanimatelnaya ritorika Rajmona Keno. M.: Librokom, 2013. 256 s.
3. Queneau Raymond. Exercices de style. P.: Gallimard, 2018. 162 p.
4. Literatura
5. Andreev L. G. Sovremennaya literatura Francii. 60-e gody M.: Izd-vo Mosk.
6. un-ta, 1977. 368 s.
7. Bart R. Nulevaya stepen' pis'ma // Semiotika. M.: Raduga, 1983. S. 306-349.
8. Brenner Zhak. Moya istoriya sovremennoj franczuzskoj literatury' / predisl., per. s fr., komment. O.V. Timashevoj. M.: Vy'ssh. shk., 1994. 352 s.
9. Vikulova L. G., Ryanskaya E'. M. Ryanskaya Chelovek i yazy'k skvoz' prizmu vremeni (tradicii i novy'e paradigmy'): informacionno-analiticheskij obzor materialov konferencii «Chelovek. Yazy'k. Vremya» (MGPU, 16-18 sentyabrya 2015 g.) // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2016. № 1 (21). S. 131-136.
10. Gerasimova S. A. Uchebno-didakticheskij tekst v pedagogicheskoj kommunikacii: lingvopragmaticheskij aspekt: monografiya / vstup. st. O.A. Radchenko; otv. red. L. G. Vikulova. M.: Tezaurus, 2014. 143 s.
11. Gurevich L. S. O sootnoshenii individual'ny'x kognitivny'x prostranstv v processe mezhkul'turnoj kommunikacii // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 3. S. 59-65.
12. Dialogicheskaya lingvistika: kollektivnaya monografiya / pod nauch. red. N. N. Shpil'noj; otv. red. M. V. Voronecz, N. I. Tyukaeva. Barnaul: AltGPU, 2019. 320 s.
13. Lingvistika kreativa-2: kollektivnaya monogr. / pod obshh. red. T. A. Gridinoj. 2-e izd. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t, 2012. 379 s.
14. Sebbag Georges. Le surrealisme. P.: Nathan, 1994. 162 p.
15. Viart Dominique. Le roman francais au XX siecle. P.: Hachette livre, 1999. 158 p.
Download file .pdf 339.71 kb