Home Releases 2019, №4 (36)

Presentation Discourse in Diachronic Text

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 811.133.1'42-112 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.36.4.07

Authors

  • Ignatieva Tamara Georgievna PhD, full professor, docent, professor of German and Roman Philology and Foreign Languages Education Department, Krasnoyarsk Pedagogical University named after V.P. Astafiev. E-mail: tamara.ignatieva@mail.ru

How to link insert

Ignatieva, T. G. (2019). Presentation Discourse in Diachronic Text Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №4 (36), 59-67. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.36.4.07
References
1. Istoshniki
2. Le chevalier au lion (Ivain). Publie par Mario Roques. Paris: Editions Champion, 1982. 264 p.
3. Le chevalier de la charette. Edite par Mario Roques. Paris: Honore Champion Editeur, 1997. 240 p.
4. Cliges. Publie par Alexandre Micha. Paris: Librairie Honore Champion, Editeur, 1975. 256 p.
5. Le conte du Graal (Perceval). Tome 1. Edite par Felix Lecoy. Paris: Honore Cham­pion, Editeur, 1998. 191 p.
6. Erec et Enide. Publie par Mario Roques. Paris: Librairie Honore Champion, Editeur. 1990. 282 p.
7. Literatura
8. Antonova L.G., Zhdanova T.A. Opisanie zhanrovoj struktury' SMM // Marketingo-vaya lingvistika. Zakonomernosti prodvigayushhego teksta: kollektivnaya monografia / pod red. E.G. Borisovoi, L.G. Vikulovoi. M.: Flinta, 2019. 164 p.
9. Ignatieva T.G. Antropometricheskaya paradigma diaxronicheskogo xudozhestven-nogo teksta // Chelovek i ego yazy'k: materialy' yubilejnoj XVI Mezhdunarodnoj Schkoly'-seminara im. L.M. Skrelinoj. SPb.: Skifiya, 2013. S. 180-185.
10. Karasik V.I. Yazy'kovy'e kl'yuchi. M.: Gnosis, 2009. 406 p.
11. Lazaresku O.G. Literaturnoe predislovie: voprosy' istorii i poe'tiki (na materiale russkoj literatury' XVIII-XIX vv.). M.: Moskovsk. ped. gos. un-t, 2007. 380 p.
12. Lukin V.A. Xudozhesvenny'j tekst: Osnovy' lingvisticheskoj teorii. Analiticheskij minimum. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Os', 2005. 560 p.
13. Marketingovaya lingvistika. Zakonomernosti prodvigayushhego teksta: kollek­tivnaya monografia pod red. E.G. Borisovoj, L.G. Vikulovoj. M.: Flinta, 2019. 164 p.
14. Meletinskij E.M. Srednevekovoj roman. Proisxozhdenie i klassicheskie formy'. M.: Nauka, 1983. 302 p.
15. Mixajlov A.D. Franczuzskij ry'carskij roman i voprosy' tipologii zhanra v sredne­vekovoj literature. M.: KomKniga, 2006. 352 p.
16. Mixajlov N.N. Teoria xudozhestvennogo teksta: ucheb. posobie. M.: Akademiya, 2006. 224 p.
17. Rajskina V.A. Ponyatie «identichnost'» v kontekste srednevekovoj franczuzskoj lingvokultury' / Tekst, kontekst, intertekst: sb. nauch. st. po materialam Mezhdunar. nauch. konf. XV Vinogradovskie chteniya: v 3 t. 2019. Т. 3. S. 207-215.
18. Tekst: diskursivnoe proyavlenie i kommunikativnaya praktika: sb. nauch. st. v chest' yubileya d-ra filol. nauk, prof. L.G. Vikulovoj / pod. obshh. red. E.G. Tarevoj. M.: MGPU; Yazy'ki Narodov Mira. 2017. 244 p.
19. Titova O.I. O pony'atii «ocenka» i ee semanticheskoj interpretacii // Vestnik MGPU. Ser.: Filologia. Teoria yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2009. № 2 (4). S. 109-112.
20. E'ffectivnaya communikaciya: istoriya, teoriya, praktika: slovar'-spravochnik / otv. red. M.I. Panov; sost. L.E. Tumina. M.: Olimp, 2005. 960 p.
Download file .pdf 363.87 kb