Home Releases 2019, №4 (36)

«Eastern legend» by I.S. Turgenev: Psychoanalytic Meanings of the Lyrical Statements

Literary Science , UDC: 821.161.1-1 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.36.4.01

Authors

  • Belyaeva Irina Anatol’evna Doctor of Philology, Professor of Moscow City University (MGPU), Professor of Moscow State University named after M.V. Lomonosov. E-mail: belyaeva-i@mail.ru
  • Kruglova Elena Evgen’evna Master student of the Russian literature department, Institute of Humanities, MCU, clinical psychologist. E-mail: elkruglova@list.ru

How to link insert

Belyaeva, I. A. & Kruglova, E. E. (2019). «Eastern legend» by I.S. Turgenev: Psychoanalytic Meanings of the Lyrical Statements Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №4 (36), 8-16. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.36.4.01
References
1. Istochniki
2. Kunanbaev A. Masgud / per. A. Globa [E'lektronny'j resurs]. URL: http://abaj.kz/ masgud/ (data obrashheniya: 27.05.2019).
3. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Soch.: v 12 t. M.: Nauka, 1982. T. 10. 607 s.
4. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 28 t. Pis'ma: v 13 t. L.: Nauka, 1968. T. 3. Kn. 2. 544 s.
5. Literatura
6. Axmetov Z. «Vostochnaya legenda» Turgeneva i «Masgud» Abaya Kunanbaeva // Turgenevskij sbornik. Vy'p. 3. L.: Nauka, 1967. S. 163-165.
7. Belyaeva I.A. Tvoj drug i mat' Varvara Turgeneva. Pis'ma V.P. Turgenevoj k I.S. Turgenevu (1838-1844) // Izvestiya RAN. Seriya literatury' i yazy'ka. 2014. T. 73. № 2. S. 60-67.
8. Golovko V.M. Naturfilosofskie idei I.-V. Gyote v tvorcheskoj recepcii I.S. Turgeneva // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 4 (20). S. 8-19.
9. Kubachova V.N. «Vostochnaya» povest' v russkoj literature XVIII - nachala XIX vekov // XVIII vek. M.; L.: Nauka, 1962. Sb. 5. S. 295-315.
10. MakBryunsvik R. Proyavleniya i razvitie libido: izbranny'e stat'i. Izhevsk: ERGO, 2013. 63 s.
11. Mostovskaya N.N. Vostochny'e motivy' v tvorchestve Turgeneva // Russkaya literatura. 1994. № 4. S. 101-112.
12. Toporov V.N. Stranny'j Turgenev. M.: Izd-vo RGGU, 1998. 192 s.
13. Frejd Z. Psixoanaliz detskix straxov. M.: Azbuka, 2013. 288 s.
14. FrommE. Iskusstvo lyubit'. Issledovanie prirody' lyubvi. M.: Pedagogika, 1990. 160 s.
15. Shatalov S.E. Hudozhestvenny'j mir I.S. Turgeneva. M.: Nauka, 1979. 312 s.
16. David Pinault. Story-telling techniques in The Arabian Nights. (Studies in Arabic Literature. Supplements to the Journal of Arabic Literature, Vol. XV). Leiden, New-York, Koln: Brill Publishers, 1992. 262 p.
17. Spravochny'e izdaniya
18. Lejbin V. Slovar'-spravochnik po psixoanalizu. M.: AST, 2010. 956 s.
Download file .pdf 336.41 kb