Home Releases 2019, №3 (35)

Russian Written Speech in the Polish Philological Audience — Types of Compositions and Methodological Aspects of Work

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.161.1 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.08

Authors

  • Dombrovsky Tadeush M.A., Senior Lecturer, Department of Translation and Didactic Methods, Institute of Russian Studies on The University of Lodz. E-mail: tadeushd@mail.ru

How to link insert

Dombrovsky, T. . (2019). Russian Written Speech in the Polish Philological Audience — Types of Compositions and Methodological Aspects of Work Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 73-82. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.08
References
1. Istochniki
2. Obshheevropejskie kompetencii vladeniya inostranny'm yazy'kom: izuchenie, prepodavanie, ocenka [Elektronny'j resurs]. URL: http://www.linguanet.ru (data obrashhe­niya: 12.04.2019).
3. Literature
4. Berdichevskij A.L., Solov'eva N.N. Russkij yazy'k: sfery' obshheniya: ucheb. posobie po stilistike dlya stud.-inostr. M.: Rus. yaz., Kursy', 2002. 152 s.
5. Gorshkov A.I. Russkaya stilistika. Stilistika teksta i funkcional'naya stilistika: ucheb. dlya pedagogicheskix universitetov i gumanitarny'x vuzov / A.I. Gorshkov. M.: AST: Astrel', 2006. 367 s.
6. Russkij yazy'k kak inostranny'j. Metodika obucheniya russkomu yazy'ku: ucheb. posobie dlya vy'ssh. ucheb. zavedenij / [G.M. Vasil'eva i dr.]; pod red. I.P. Ly'sakovoj. M.: Vlados, 2004. 270 s.
7. Savko I.E'. Russkij yazy'k. Ot fonetiki do teksta / I.E'. Savko. 2-e izd., s izm. i dop. Minsk: Xarvest, 2010. 528 s.
8. Chumak L.N. Metodika prepodavaniya russkogo yazy'ka kak inostrannogo: ucheb. posobie / L.N. Chumak. Minsk: BGU, 2009. 304 s.
9. Spravochny'e i informacionny'e resursy'
10. Azimov E'.G., Shhukin A.N. Novy'j slovar' metodicheskix terminov i ponyatij (teo-riya i praktika obucheniya yazy'kam). M.: Ikar, 2009. 448 s.
11. Afanas'eva N.A., Popova T.I. Palitra stilej: ucheb. posobie po stilistike russkogo yazy'ka dlya inostrancev. SPb.: Zlatoust, 2007. 116 s.
12. Nastol'naya kniga prepodavatelya inostrannogo yazy'ka: sprav. posobie / E.A. Masly'ko [и др.]. 5-e izd., ster. Mn.: Vy'sh. shk., 1999. 522 s.
13. Tekst: teoreticheskie osnovaniya i principy' analiza: ucheb. nauch. posobie / K.I. Rogova [и др.]; pod red. prof. K.A. Rogovoj. SPb.: Zlatoust, 2011. 464 s.
Download file .pdf 360.74 kb