Home Releases 2019, №3 (35)

On Lexical Features of German Cosmetological Internet Discourse

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 81>42 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.04

Authors

  • Sobyanina Valentina Alexandrovna Doctor of Philology, full professor, professor of Germanistics and Linguodidactics department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: valensob@mail.ru

How to link insert

Sobyanina, V. A. (2019). On Lexical Features of German Cosmetological Internet Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 33-41. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.04
References
1. Literatura
2. Belousova O.A., Shusharina I.A. Leksicheskie sredstva vozdejstviya reklamnogo teksta (na primere reklamy' zhenskoj kosmetiki) // Filologicheskie znaniya na sovremennom e'tape: sb. st. Kurgan: Kurgansk. gos. un-t, 2015. Vy'p. 4. S. 119-126.
3. Borisova E.G. Chto daet marketingovaya lingvistika marketingu i lingvistike? (Vmesto predisloviya) // Marketingovaya lingvistika. Zakonomernosti prodvigayushhego
4. teksta: kollektivnaya monografiya / pod red. E.G. Borisovoj, L.G. Vikulovoj. M.: Flinta, 2019. S. 4-10.
5. Vavilova E.N. Kosmetologicheskij diskurs: postanovka problemy' // Vestnik Tomskogo gos. ped. un-ta. 2015. № 4 (157). S. 124-126.
6. Vikulova L.G., Makarova I.V. Sajt marketingovoj napravlennosti kak kommunikativny'j kanal: internet-magazin «Labirint» // Marketingovaya lingvistika. Zakonomernosti prodvigayushhego teksta: kollektivnaya monografiya / pod red. E.G. Borisovoj, L.G. Viku­lovoj. M.: Flinta, 2019. S. 19-31.
7. Kosiczkaya F.L., Zajceva I.E. Franczuzskij kosmetologicheskij diskurs v sfere profes-sional'noj kommunikacii // Vestnik Tomskogo gos. ped. un-ta. 2017. № 6 (183). S. 20-24.
8. DALTON [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.dalton-cosmetics.com/de/ (data obrashheniya: 12.05.2019).
9. Facebook [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.facebook.com/pg/DALTON-MARINECOSMETICS/reviews/ (data obrashheniya: 12.05.2019).
10. Xolodova D.D. K opredeleniyu ponyatiya diskurs // Diskurs kak universal'naya matricza verbal'nogo vzaimodejstviya / otv. red. O.A. Sulejmanova. M.: Lenand, 2018. S. 7-16.
11. Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01, 10.02.19. Volgograd, 2000. 31 s.
12. Yary'gina E.S. Struktura, semantika i sintaksicheskie fiinkcii frazeologizirovanny'x konstrukcij v argumentativnom diskurse // Vestnik MGPU. Ser. Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 4. S. 46-55.
13. Trustedshops.de [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.trustedshops.de/bewer-tung/info_X2582FFA07BEE9DF9B996DE87FEAC8D59.html?utm_source=shop&utm_
14. medium=link&utm_content=TrustmarkCellNo1_trustmark_and_reviews&utm_campa-
15. ign=trustbadge_maximised (data obrashheniya: 12.05.2019).
Download file .pdf 399.38 kb