Home Releases 2019, №3 (35)

Metonymy and Metaphor in the Field of Predicate (on the Example Verbs of Speaking)

Young Scientists’ Platform , UDC: 81-13 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.11

Authors

  • Chaplin Evgeny Vladimirovich Postgraduate of Linguistics and Translation Studies department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: evgenychaplin@yandex.ru

How to link insert

Chaplin, E. V. (2019). Metonymy and Metaphor in the Field of Predicate (on the Example Verbs of Speaking) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 100-106. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.11
References
1. Literatura
2. Ermolaeva I.A. Semanticheskaya klassifikaciya glagolov rechi v russkom yazy'ke // Vestnik SPbGU. Yazy'k i literatura. 2017. № 3. S. 362-375.
3. Kubryakova E.S. Nominativny'j aspekt rechevoj deyatel'nosti: monografiya. 3-e izd. M.: Librokom, 2010. 160 s.
4. Prospekt aktivnogo slovarya russkogo yazy'ka: monografiya / V. Yu. Apresyan [i dr.]; otv. red. akad. Yu.D. Apresyan. M.: Yazy'ki slavyanskix kul'tur, 2010. 784 s.
5. Sulejmanova O.A. Semantika modelej s predikatami «besperspektivnogo protekani-ya» // Vestnik MGOU. Ser.: Lingvistika. 2016. № 2. S. 75-87.
6. Sulejmanova O.A., BeklemeshevaN.N. Osnovy' yazy'kovoj kategorizacii mira: prostranstvo, vremya, prichinnost i princip nesluchajnoj svyazi // Vestnik IGLU. 2009. № 3 (7). S. 87-92.
7. Truxanovskaya N.S. Metonimicheskij sdvig kak kognitivny'j mexanizm konceptualizacii denotativnoj situacii // Yazy'kovoe by'tie cheloveka i e'tnosa: psixolingvisticheskij i kognitivny'j aspekty': materialy' mezhdunarodnoj shkoly'-seminara (VI Berezinskie chteniya). Vy'p. 17. M.: INION RAN, ASOU. 2010. S. 121-125.
8. Tupiczy'na E.A. Glagoly' rechi v leksikograficheskom aspekte // Vestnik NGU. Ser.: Istoriya, filologiya. 2017. T. 16. № 2. S. 132-139.
9. Frejdina E.L., Abramova G.S. Pauzacziya kak marker razgovornosti v sovremen-nom britanskom ustnom diskurse // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya Yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 3 (27). S. 60-67.
10. Shmelev D.N. Problemy' semanticheskogo analiza leksiki: na materiale russkogo yazy'ka: monografiya. 3-e izd. M.: LKI, 2008. 280 s.
11. Internet-resursy'
12. Nacional'ny'j korpus russkogo yazy'ka [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www. ruscorpora.ru/search-old_rus.html (data obrashheniya: 19.02.2019).
Download file .pdf 273.49 kb