Home Releases 2019, №3 (35)

Homological Symmetry of Lexeme and Text as Semiotic Condition of Derivational Functioning of the Text (Based on the Routine Network Communication Texts)

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81.161.1>42 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.06

Authors

  • Shpil’naya Nadezhda Nikolaevna Doctor of Philology, full professor, professor of General and Russian Linguistics Chair, Altai State Pedagogical University. E-mail: venata85@mail.ru

How to link insert

Shpil’naya, N. N. (2019). Homological Symmetry of Lexeme and Text as Semiotic Condition of Derivational Functioning of the Text (Based on the Routine Network Communication Texts) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 51-61. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.06
References
1. Literatura
2. Brinev K.I. Vnutrennyaya forma slova kak nositel' potenciala ego derivacionnogo funkcionirovaniya: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Kemerovo, 2002. 144 s.
3. Gak V.G. Ispol'zovanie idei simmetrii / asimmetrii v lingvistike // Yazy'kovy'e preobrazovaniya. M.: Shkola «Yazy'ki russkoj kul'tury'», 1998. S. 106-161.
4. Golev N.D. Dinamicheskij aspekt leksicheskoj motivacii. Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta, 1989. 252 s.
5. Ionova S.V Vnutrennyaya forma teksta i sposoby' ee e'ksplikacii // Vestnik Volgo-gradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2. Yazy'koznanie. 2007. № 6. S. 14-20.
6. Karaulov Yu.N. Aktivnaya grammatika i associativno-verbal'naya set'. M.: IRYA RAN, 1999. 180 s.
7. Kibrik A.E. Lingvisticheskie voprosy' avtomaticheskogo kodirovaniya // Teoretich-eskie problemy' prikladnoj lingvistiki. M., 1965. С. 7-37.
8. Kuleshova A.V. Citaciya kak klyuchevoj e'lement «chuzhogo slova» vo franczuzskoj presse // Vestnik MGPU. Ser.: Filologicheskoe obrazovanie. 2014. № 4 (16). S. 62-68.
9. Maxov A.S. Rol' giperssy'lok v strukture internet-gipertekstov // Vestnik MGPU. Ser.: Filologicheskoe obrazovanie. 2009. № 2 (4). S. 119-123.
10. Mel'nik N.V. Derivacionnoe funkcionirovanie russkogo teksta: lingvocentricheskij i personocentricheskij aspekty': dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01. Kemerovo, 2011. 403 s.
11. Murzin L.N. O derivacionny'x mexanizmax tekstoobrazovaniya // Teoreticheskie aspekty' derivacii. Perm': Izd-vo Permsk. un-ta, 1982. S. 20-22.
12. Murzin L.N. O dinamicheskoj prirode yazy'ka // Sporny'e voprosy' russkogo yazy'koznaniya: teoriya i praktika. L.: Izd-vo LGU, 1983. S. 61-68.
13. Murzin L.N. Tekst - nominaciya - leksema // Leksicheskie aspekty' v sisteme professional'no-orientirovannogo obucheniya inoyazy'chnoj rechevoj deyatel'nosti. Perm': Izd-vo Permsk. politexnich. in-ta, 1988. S. 16-21.
14. Trubnikova Yu.V. Derivacionnoe funkcionirovanie leksicheskix edinicz teksta (na materiale sovremennogo russkogo yazy'ka): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Barnaul, 1997. 20 s.
15. Trubnikova Yu. V. Leksiko-derivacionnaya koncepciya teksta (na materiale sovremen­nogo russkogo yazy'ka): dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01. Barnaul, 2012. 354 s.
16. Shpil'naya N.N. Vnutrennyaya forma teksta kak derivacionny'j fenomen // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 373. S. 44-50.
17. Shpil'naya N.N. Leksema i tekst (k voprosu o derivacionnoj korrelyacii) // Problemy' istorii, filologii, kul'turologii. 2014. № 3. S. 320-322.
18. Internet-resursy'
19. Alpatov V.V. Uzheli slovo najdeno? [E'lektronny'j resurs] // Nauka i zhizn'. 2010. № 6. URL: http://polit.ru/article/2010/06/22/slovo/ (data obrashheniya: 12.04.2019).
20. Golev N.D. Derivaciya i motivaciya kak formy oyazy'kovlennoj determinacii // Ocherki po lingvisticheskoj determinologii i derivatologii russkogo yazy'ka. Barnaul: Izd-vo Altajsk. un-ta, 1998. S. 65-84. URL: http://lingvo.asu.ru/golev/ articles/z79.html (data obrashheniya: 12.04.2019).
Download file .pdf 384.39 kb