Home Releases 2019, №2 (34)

Reflection of Vl. Solovyov's Philosophical Ideas in I.A. Novikov's Novel «Between two Dawns (the Rembowski's House)»

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"19" DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.04

Authors

  • Kalinina Krestina Sergeevna Independent researcher. E-mail: teleshovaks@gmail.com

How to link insert

Kalinina, K. S. (2019). Reflection of Vl. Solovyov's Philosophical Ideas in I.A. Novikov's Novel «Between two Dawns (the Rembowski's House)» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 44-49. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.04
References
1. Istochniki
2. NovikovI.A. Mezhdu dvux zor' (Dom Orembovskix). Strana Lekxorn. M.: Pravda, 1991. 656 s.
3. Solov'ev V.S. Opravdanie dobra. Nravstvennaya filosofiya. M.: Respublika, 1996. 479 s.
4. Literatura
5. Gracheva A.M. Tradicii L. Tolstogo v tvorchestve I. Novikova (roman «Mezhdu dvux zor'») // Russkaya literatura. L.: Nauka, 1988. № 2. S. 198-206.
6. I.A. Novikov v krugu pisatelej-sovremennikov: sb. nauch. st., posvyashh. 125-letiyu so dnya rozhdeniya pisatelya. Orel; Mcensk, 2003. 263 s.
7. Kry'lov D.A. Ideya Sofii, «religioznoe delo» Vladimira Solov'eva i simvolizm Andreya Belogo // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 7. Filosofiya. 2005. № 5. S. 3-19.
8. Mixajlova M.V I.A. Novikov: grani tvorchestva. V pomoshh' uchitelyu. Orel: Orlik, 2007. 230 s.
9. Pajman A. Istoriya russkogo simvolizma. M.: Respublika, 2000. 415 s.
10. Smirnova A.I. Lokus doma v sovremennoj russkoj proze // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 3. S. 8-15.
Download file .pdf 287.54 kb