Home Releases 2018, №4 (32)

Language Culture Interrelation: Integrality, Mythologization or Dialogue? Analytical Review of the Internatoinal Conference Proceedings «Language Culture Interrelation» (Chelyabinsk, May 28–30, 2018)

Scholarly Events , UDC: DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.17

Authors

  • Vikulova Larissa Georgievna Doctor of Philology, full professor, professor of Roman Philology Department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: vikulovalg@mail.ru

How to link insert

Vikulova, L. G. (2018). Language Culture Interrelation: Integrality, Mythologization or Dialogue? Analytical Review of the Internatoinal Conference Proceedings «Language Culture Interrelation» (Chelyabinsk, May 28–30, 2018) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 129-133. https://doi.org/ 10.25688/2076-913X.2018.32.4.17
References
1. Literatura
2. Vzaimodejstvie yazy'kov i kul'tur: materialy' Mezhdunar. nauch. konf. / pod red. O.A. Turbinoj. T. 1. Chelyabinsk: Izd. centr YUUrGU, 2018. 283 s.
3. Vzaimodejstvie yazy'kov i kul'tur: materialy' Mezhdunar. nauch. konf. / pod red. O.A. Turbinoj. T. 2. Chelyabinsk: Izd. centr YUUrGU, 2018. 250 s.
4. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F. Gorodskoe prostranstvo kak novaya kom-munikativnaya sreda e'poxi globalizacii // Yazy'kovaya politika i yazy'kovy'e konflikty' v sovremennom mire: mezhdunar. konf.; doklady' i soobshheniya; IYa RAN, NICz po na-cional'no-yazy'kovy'm otnosheniyam; [otv. red. A.N. Bitkeeva, V.Yu. Mihal'chenko]. M.: Tezaurus - Yazy'ki Narodov Mira, 2014. S. 302-309.
5. Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: Chelovek i novy'e sociogumanitarny'e cennosti: koll. monografiya / otv. red. L.G. Vikulova, E.G. Tareva. M.: Neolit, 2017. 424 s.
6. Chernyavskaya V.E. Nauchny'j diskurs: Vy'dvizhenie rezul'tata kak kommunika-tivnaya i yazy'kovaya problema. M.: Lenand, 2017. 144 s.
Download file .pdf 241.01 kb