Home Releases 2018, №4 (32)

Representation of the Author's Position in Political Newspaper Texts (Based on the French Press)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.133.1'373 DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.07

Authors

  • Bogdanova Victoria Ravily’evna Postgraduate student of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: 5bogdanova_victoria@mail.ru

How to link insert

Bogdanova, V. R. (2018). Representation of the Author's Position in Political Newspaper Texts (Based on the French Press) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 56-60. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2018.32.4.07
References
1. Literatura
2. Baranov A.N. Lingvisticheskaya teoriya argumentacii (kognitivny'j podxod): avtoref. dis. ... d-ra. filol. nauk. M., 1990. 48 s.
3. Kuleshova A.V. Modal'naya organizaciya analiticheskoj' stat'i (na materiale franczuzskoj' pressy' // Chelovek. Yazy'k. Vremy'a: materialy' XVII konf. Shkoly'-seminara im. L. M. Skrelinoj' s mezhdunar. uchastiem (Moskva, 16-18 sent. 2015 g.). M.: GAOU VO MGPU, 2015. S. 225-227.
4. Misonzhnikov B.Ya. Otrazhenie dejstvitel'nosti v tekste // Osnovy' tvorcheskoj' deyatel'ynosti zhurnalista / pod red. S.G. Korkonosenko. SPb.: Znanie, 2000. S. 95-124.
5. Pozdeeva T. V Otnosheniya adresant - adresat v politicheskom gazetnom diskurse: koncepciya vzaimodej'stviya i vzaimokorrelyacii: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Krasnodar, 2011. 21 s.
6. Ry'zhova L.P. Avtorskaya poziciya v novostnom diskurse franczuzskix pechatny'x SMI // Romanistika v e'poxu polilingvizma: materialy' Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 19-21 okt. 2017 g.). M.: FGBOU VPO MGLU, 2017. S. 443-452.
7. Chudinov A.P. Sovremennaya politicheskaya kommunikaciya: ucheb. posobie / otv. red. A.P. Chudinov. Ekaterinburg, 2009. 292 s.
8. Sharonchikova L.V. Pressa Francy'i v usloviyax e'konomicheskogo krizisa (2008 g.) [E'lektronny'j resurs] // Mediaskop. 2010. Vy'p. 3. URL: http://www.mediascope.ru/ node/1120 (data obrashheniya: 25.09.2018).
9. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
10. Oficial'ny'j sajt francuzskoj ezhednevnoj gazety' Le Monde [E'lektronny'j resurs]. URL: www.lemonde.fr (data obrashheniya: 13.09.2017).
11. Oficial'ny'j sajt francuzskoj ezhednevnoj gazety' Le Figaro [E'lektronny'j resurs]. URL: www.lefigaro.fr (data obrashheniya: 19.06.2017).
Download file .pdf 306.63 kb