Home Releases 2018, №4 (32)

Аctualization of Subject Focus as the Basis for Interpretation of Address Specialization in Advertising Discourse

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81.42 DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.09

Authors

  • Grushevskaya Elena Sergeevna PhD (Philology), associate professor of English Philology department, Kuban State University. E-mail: kff-kubsu@yandex.ru

How to link insert

Grushevskaya, E. S. (2018). Аctualization of Subject Focus as the Basis for Interpretation of Address Specialization in Advertising Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 69-77. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2018.32.4.09
References
1. Istochniki
2. Ya pokupayu. Shopping guide. Krasnodar. Noyabr'. 2008. 264 s.
3. Ya pokupayu. Shopping guide. Krasnodar. Oktyabr'. 2007. 216 s.
4. Ya pokupayu. Shopping guide. Krasnodar. Sentyabr'. 2008. 224 s.
5. Ya pokupayu. Shopping guide. Krasnodar. Fevral'. 2009. 104 s.
6. Literatura
7. Arutyunova N.D. Diskurs // Lingvisticheskij e'nciklopedicheskij slovar' / pod red. V.N. Yarcevoj. M., 1990. S. 136-137.
8. Baranov A.N. Politicheskaja argumentaciya i cennostny'e struktury' obshhestven-nogo soznaniya // Yazy'k i social'noe poznanie. M., 1990. 213 s.
9. Borbot'ko V.G. Principy' formirovaniya diskursa: Ot psixolingvistiki k lingvosinergetike. M.: KomKniga, 2006. 288 s.
10. Borisova E.G. Prognozirovanie rezul'tatov vozdejstviya reklamnogo soobshheniya // E'ffektivnost' massovy'x kommunikacij: sb. st. / sost. E.G. Borisova. M.: MGPU, 2011. S.129-137.
11. Vikulova L.G., Ryanskaya E '.M. Chelovek i yazy'k skvoz' prizmu vremeni (Tradicii i novy'e paradigmy'): informac.-analitich. obzor materialov konf. «Chelovek. Yazy'k. Vre-mya» (MGPU, 16-18 sent. 2015 g.) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 1 (21). S. 131-136.
12. Gerasimova S.A. Uchebno-didakticheskij tekst v pedagogicheskoj kommunikacii: lingvopragmaticheskij aspekt: monografiya / vstup. st. O.A. Radchenko; otv. red. L.G. Viku­lova. M.: Tezaurus, 2014. 143 s.
13. Karasik V.I. O tipax diskursa // Yazy'kovaya lichnost': institucional'ny'j i perso-nal'ny'j diskurs: sb. nauch. tr. Volgograd, 2000. S. 65-77.
14. Kardanova-Biryukova K.S. Rekursivnoe vzaimodejstvie kak osnova mezhlichnost-noj kommunikacii (na osnove analiza stenogrammy' teleperedachi «K bar'eru!») // Vestnik MGPU Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 2 (12). S. 77-86.
15. Magirovskaja O.V. Reprezentaciya sub''ekta poznaniya v yazy'ke: monografiya. Tambov: Tambovsk. gos. un-t im. G.R. Derzhavina, 2008. 223 s.
16. Maturana U. Biologiya poznaniya // Yazy'k i intellekt. M.: Progress, 1996. S. 95-142.
17. Pirogova Yu.K. Urovni vozdejstviya brend-kommunikacii i e'ffekt sinergii // E'ffek­tivnost' massovy'x kommunikacij: sb. st. / sost. E.G. Borisova. M.: MGPU, 2011. S. 67-87.
18. Reklama: kul'turny'j kontekst / obshh. red. T.E'. Grinberg, M.V. Petrushko. M.: E'ksmo, 2004. 219 s.
19. Reklamny'j tekst, semiotika i lingvistika / pod red. Yu.K. Pirogovoj, P.B. Parshina. M.: Izd. dom Grebennikova, 2000. 268 s.
20. Reklamny'j diskurs i reklamny'j tekst: kollektivnaya monografiya / nauch. red. T.N. Kolokol'ceva. M.: Flinta: Nauka, 2011. 296 s.
21. UxovaL.V. E'ffektivnost' reklamnogo teksta // Vestnik Kostromskogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2010. № 1. S. 69-78.
22. Chervony'j A.M. Funkcional'naya dinamika kategorii <?yazy'kovoj sub"ektA> (na materiale franczuzskogo yazy'ka): monografiya. Rostov n/D.: Yuzhny'j fed. un-t, 2014.
23. 368 s.
Download file .pdf 321.71 kb