Home Releases 2018, №3 (31)

Music in I.F. Annensky's Works

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"1917/1991"

Authors

  • Kosikhina Svetlana Vladimirovna PhD (Phililogy), associate professor of the department of Russian Language and Theory of Literature, Moscow State Linguistic University. E-mail: svkosihina@yandex.ru

How to link insert

Kosikhina, S. V. (2018). Music in I.F. Annensky's Works Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №3 (31),
References
1. Istochniki
2. Annenskij I.F. Knigi оп^!^^. M.: Nauka, 1979. 679 s.
3. Annenskij I.F. Stixotvoreniya i tragedii. L.: Sov. pisatel', 1990. 638 s.
4. Bal'montK. Poe't vnutrennej muzy'ki (Innokentij Annenskij) // Utro Rossii. 1916.
5. 3 dek. S. 7.
6. LavrovA.V., TimenchikR.D. Innokentij Annenskij v neizdanny'x vospominaniyax // Pamyatniki kul'tury'. Novy'e otkry'tiya. Ezhegodnik. 1981. L.: Nauka, 1983. S. 61-68.
7. Kosihina S.V. Tekstoobrazuyushhaya rol' imeni sobstvennogo v rasskaze A.I. Kuprina «Gambrinus» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologicheskie nauki». 2012. № 1 (4). S. 204-210.
8. Lotman Ju.M. Semiosfera. SPb.: Iskusstvo-SPB, 2004. 704 s.
9. Niczshe F. Rozhdenie tragedii iz duxa muzy'ki. Predislovie k Rixardu Vagneru // Soch.: v 2 t. T. I. M.: My'sl', 1990. 830 s.
10. Xlebnikov V. Sobr. proizv.: v 5 t. T. 1. L.: Izd-vo pisatelej v Leningrade, 1928. 328 s.
11. Shopengaue'r A. Mir kak volya i predstavlenie. Aforizmy' zhitejskoj mudrosti. M.: E'ksmo, 2017. 559 s.
Download file .pdf 313.22 kb